Hoeveel Brazilianen ‘wonen’ er in Suriname? Op deze vraag kan waarschijnlijk niemand antwoord geven. Ook de Achtste Algemene Volkstelling niet! Los van het feit dat het overgrote deel van de mensen van goede wil in 2012 geteld kon worden en inderdaad ook geteld is geworden in de census en/of de Post Enumeration Survey, speelt het volgende:

Algemene volkstellingen kunnen in principe op twee bases uitgevoerd worden, namelijk: ‘De Facto’, i.e. iedereen aangetroffen op Surinaams grondgebied per 13 augustus 2012 en ‘De Jure’, i.e. ‘Usual residents’, i.e. gewoonlijk op Surinaams grondgebied verblijvende personen. De Verenigde Naties (Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, revision 2, New York 2008, bladzijde 102) zeggen over ‘Usual Residence’ het volgende:

Concepts relating to place of residence

1.461. In general ‘usual residence’ is defined for census purposes as the place at which the person lives at the time of the census, and has been there for some time or intends to stay there for some time.

De Achtste algemene volkstelling is op ‘De Jure’ basis uitgevoerd, waardoor de census organisatie wel kan aangeven:

“Het aantal Brazilianen dat per 13 augustus 2012, minimaal 6 maanden in Suriname verbleef, dan wel de intentie had minimaal 6 maanden in Suriname te verblijven”. Let wel: het is niet relevant of het om legale of illegale personen gaat!

De censusresultaten zijn als volgt:

A= Afwezige gewoonlijk verblijvenden = 4,793

B= Aanwezige gewoonlijk verblijvenden = 536,845

C= Aanwezige Bezoekers = 27,609

De meeste censustabellen zijn gebaseerd op A+B = 541,638 (waaronder 5,027 Brazilianen).

Daarnaast waren er onder de 27,609 bezoekers (personen die niet aan het criterium van minimaal 6 maanden voldoen) 3,660 Brazilianen die uiterlijk op 13 augustus 2012 op Surinaams grondgebied waren aangekomen, dus totaal aangetroffen Brazilianen die uiterlijk 13 augustus 2012 op ons grondgebied vertoefden: 8,687.

Circa 11,900 personen van diverse nationaliteiten (kennelijk ook Brazilianen) zijn op Surinaams grondgebied aangetroffen maar waren ‘Out of scope’, in de praktijk komt het erop neer dat ze zelf hebben aangegeven of dat over hen is aangegeven dat ze na 13 augustus 2012 op Surinaams grondgebied zijn aangekomen, dus daar is verder geen informatie over verzameld. Brazilianen die in ‘out of scope’ zitten komen noch ‘De Jure’, noch ‘De Facto’ in aanmerking om geteld te worden!

Tot slot: zijn de census-8 resultaten naar onze mening ‘Fit for Purpose’. Op basis van de Census/PES confrontatie is een schatting gemaakt van een dekkingspercentage van 96.5% wat onder alle omstandigheden goed kan worden genoemd en gelet op de extreme omstandigheden van 2012 zelfs uitstekend kan worden genoemd! Het is best mogelijk dat onder de 3.5% geschatte gemiste personen ook een aantal Brazilianen moet worden gezocht.

Drs. Iwan A. Sno, M.Sc. (Directeur ABS en Algemeen Leider Achtste Census)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.