Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- Overheidscommunicatie is veelomvattend, waarbij invloed en macht aan de ene kant en participatie en inspraak aan de andere kant een belangrijke rol spelen.

Onze overheid bestaat uit een delegatie van vertegenwoordigers in de besturende overheidsorganen. Deze politieke delegatie, die initieel burgers zijn, zorgt voor orde en veiligheid, bevordert de welvaart en het welzijn in onze samenleving.

En het aanbod en de behoefte van communicatie bevorderen onderling de legitimiteit van een democratisch bestuur, geven richting aan de inzichten en cultuur in onze samenleving. En scheppen mogelijkheden voor het ontwikkelen & uitvoeren van een gedegen beleid.

Van oudsher wordt er veelal scheef gekeken naar de overheid als er vraagstukken in ons land, niet zoals afgesproken of naar behoren worden uitgevoerd. De druk op onze overheid is enorm.

De vraag die elke Surinamer, kan beantwoorden is: Wat is mijn rol als burger in dit land? Wat is mijn invloed binnen mijn cirkel van invloed? En op welke manier wordt er een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons land. Het contact tussen de burgers en de overheid wordt geïnitieerd, benadrukt en gestructureerd via overheidscommunicatie.

Guido Rijnja, adviseur van het koninklijk huis, de Minister-President en diverse topfunctionarissen in Nederland die met dilemma logica, succesvol richting geeft aan overheidscommunicatie zegt het volgende: “Je werkt met macht en stelt andere burgers in staat tegenmacht te bieden.”

Wat hij hiermee bedoelt komt aan de orde in het webinar. Hier worden de pilaren van strategische overheidscommunicatie besproken en biedt Youssef Eddini, voormalig communicatie directeur van de KLM, ABN AMRO, NOS, NPO en andere organisaties, hands-on handvatten om perswoordvoering structureel als beleidsinstrument in te zetten.

Het geheel wordt ingeleid door Angela van der Kooye, de voorzitter van het nationaal platform voor communicatie & public relations in Suriname, die de rechten en plichten van de overheid en de burger zal bespreken.

Zij is docent overheidscommunicatie, en heeft jarenlange ervaring als communicatiestrateeg op nationaal en internationaal niveau.

Shahied Badoella die recentelijk een samenwerking is aangegaan, om de brug tussen Suriname en Nederland te verstevigen, zal met zijn kennis als voormalig communicatiedirecteur van de grootste vakbond in Nederland, inzichten geven over het doel van overheidscommunicatie en de prioriteitsgebieden die hierbij horen.

De webinar zal plaatsvinden op 22 februari en is toegankelijk voor ambtenaren, politici, leerkrachten, docenten en iedereen die wil meewerken aan de ontwikkeling van een beter Suriname.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.