Het ministerie van Handel en Industrie, dependance Nickerie, is bezig verscherpte acties uit te voeren voor wat betreft winkelcontroles. Deze acties zullen samen met de politie en medewerkers van het dependance met name de Economische Controle Dienst(ECD) en dienst Waarborg en Ijkwezen, willekeurig en onaangekondigd worden uitgevoerd.

Bij overtreding zullen de nodige maatregelen worden getroffen en indien nodig boetes worden opgelegd, zegt het ministerie in een bericht.

Tijdens de controle zal er gelet worden op:

– Het gewicht van voorverpakte goederen;
– De prijs, voor zover er sprake is van prijsopdrijving / winstmarge overschrijding;
– Vervaldata van producten;
– Weegschalen;
– Andere overtredingen

Op 22 en 23 november zijn reeds controles uitgevoerd en hebben de in beslag genomen vervallen producten hun eindbestemming gevonden als veevoer voor de varkensstapel van Penitentiaire Inrichting Hazard.

De Dienst voor de Waarborg en van het Ijkwezen zal deze maand in het district zijn om meet- en kalibreer instrumenten te ijken. Winkeliers en belanghebbenden zullen tijdig een oproepingsbrief ontvangen. Indien nodig zullen de nodige sancties worden getroffen.(GFC)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.