Minister Raymond Sapoen stond onlangs aan het hoofd van een delegatie die een studietour heeft gemaakt naar Panama. Deze reis kan gekenmerkt worden als een consensus voor de te volgen strategie voor het ontwikkelen van de industriële economie. Minister Sapoen benadrukte dat in Panama er een goede samenspraak is tussen publieke en private sector. De overheid speelt daar goed in op initiatieven genomen door de private sector.  De zogeheten “red carpet” wordt uitgerold voor investeerders. Suriname zal daarom moeten werken aan de aantrekkingskracht. Dergelijke initiatieven zullen worden opgenomen in het program met de IDB. De bewindsman ziet de consensus tussen de publieke en private sector als belangrijk, waarbij onafhankelijk van politieke bemoeienis het groter plaatje moet worden voorgehouden, namelijk hoe de lokale business te ontwikkelen. Er zal verder ook een goed integraal gecoördineerde aanpak moeten plaatsvinden tussen de sleutelministeries zoals Onderwijs, LVV, Financiën, Handel en Industrie en Sociale Zaken. Dit zal moeten worden geleid door een professionele unit, waarbij – zoals in Panama het geval is – een speciale persoon, die namens de president belast wordt met de link tussen private en publieke sector, erop toeziet dat alles wat op papier is uitgezet, daadwerkelijk wordt vertaald door de desbetreffende ministeries en instituten. Thans wordt de laatste hand gelegd aan de adviezen van de IDB met betrekking tot het actieplan en zal dit jaar nog de betreffende unit worden opgezet om uitvoering te geven aan het plan.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.