PARAMARIBO- De Minister van Handel en Industrie, Raymand Sapoen, heeft voor de afdeling bedrijfsvergunningen een “front office” loket in gebruik genomen. Dit loket is speciaal bedoelt om vergunningen in te dienen en later weer af te halen. Hier wordt zoals gebruik in bedrijven, de ‘back office’ van de ‘front office’ gescheiden. Het doel is om de mensen die belast zijn met de daadwerkelijke verwerking en opmaak van de vergunningen, geen contact meer te laten  hebben met de indieners waardoor ze in alle rust het werk snel en efficiënt kunnen doen.

Het gebeurt immers steeds dat de mensen na hun aanvraag ingediend te hebben proberen invloed uit te oefenen op de medewerkers die met de afhandeling belast zijn om zo de afronding van hun stuk te bespoedigen. Met deze mutatie hoopt het ministerie het systeem transparanter te maken, zo staat in een vandaag uitgegeven communiqué.

Het ministerie wil er tenslotte melding van maken dat ze er verder alles aan doet, om uiterlijk eind dit jaar vergunningsaanvragen binnen 35 dagen afgerond te hebben. Zulks was in maart 2011 trouwens reeds bereikt. Door overname van de meeste vergunningsbevoegdheden van de DC’s door HI is er echter weer een achterstand opgetreden. Dit kwam vooral omdat er aanvragen liepen die vanaf het jaar 2000 tot 2011 bij sommige DC’s lagen en nog verwerkt moesten worden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.