PARAMARIBO- De ministers Raymond Sapoen van HI en Ginmardo Kromosoeto van RGB hebben het vaste voornemen om zo spoedig mogelijk enkele gebieden in kaart te brengen. Deze gebieden moeten voor de toekomst gereserveerd worden voor de opzet van Industrieparken.

Industriële bedrijven kunnen zich hierdoor zonder hinder in de woonomgeving  vestigen en kan er gewerkt worden tot een aanzet van de ruimtelijke ordening. Dit moet op lang termijn bijdragen aan het ten einde brengen van de wildgroei die er is waarbij geen onderscheid is tussen woonwijken en bedrijflokaties.

Daarnaast is bekend dat industrieparken ideaal zijn om bedrijven die elkaar aanvullen bij elkaar te brengen waardoor er een samenhang ontstaat om zo een maximale rendement en productie te kunnen halen.

Om dit te realiseren is er op het hoogste niveau tussen de twee ministeries overleg geweest waarbij de beide ministers samen met zowat hun volledige directies aan het overleg hebben deelgenomen. Het ministerie van HI heeft na een interne studie te hebben uitgevoerd een aantal locaties geïdentificeerd en gepresenteerd die HI in eerste aanleg goed lijken. RGB zal thans nagaan of deze locaties nog vrij zijn en eventueel ook met voorstellen komen.

Gezien de belangrijkheid van zaken is staande de vergadering besloten om van elk ministerie een directielid te belasten om hierover met elkaar verder overleg te plegen zijnde de heer Dirk Heave onderdirecteur Ondernemerschap van HI en de heer Sohrabali Kadirbaks onderdirecteur Ruimtelijke Ordening van RGB.

Zodra RGB tot toewijzing van de terreinen overgaat zal HI vervolgens gelijk met het Ministerie van OW afspraken maken voor de aanleg van de infrastructuur.

Dat het de regering menens is om tenminste een serieuze aanzet te geven om te komen tot Industrieparken moge ook blijken uit het feit dat daarnaast de President,  mevrouw Vivian Marbach van Marchard Consultancy heeft aangesteld als coördinator van het project Paranam City Industrial Park welke te Paranam moet verrijzen en waarvan de contouren thans met een schenking van de IDB worden vastgesteld.

Tevens is aan de heer Michael Sjak Shie groenlicht gegeven om er alles aan te doen het Marienburg Development Project ten uitvoer te brengen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.