In korte tijd zijn er weer enkele verkeersslachtoffers te betreuren in Suriname. Het rijgedrag van sommige verkeersdeelnemers is zorgelijk met als gevolg onnodige verkeersslachtoffers. Ik heb jaren aan de Coppenamestraat gewoond nu de Jaggernath Lachmonstraat, de weg waar nu weer enkelen het leven lieten. Deze weg is zowat de snelweg van Suriname.

Slapen in je huis is bijna onmogelijk als het verkeer voorbij raast. Toeteren, opgevoerde motoren, gigantische snelheden zijn het dagelijks patroon op deze weg. Race wedstrijden in het holst van de nacht door onverantwoordelijke burgers. Het is niet normaal. In de bocht waar er een taxi bedrijf staat vliegen de auto’s soms uit de bocht, richting schutting of erf van de bewoners. De mentaliteit en houding van de auto bestuurders zal drastisch moeten veranderen willen wij dat het verkeer in Suriname veiliger wordt.

Ik heb ook meegemaakt dat ik door een taxi opgehaald werd waarbij de bestuurder heel stoer in een schuine, voor mij ongemakkelijke rijhouding achter het stuur zat met zijn mobiele telefoon op zijn dijbeen. Ik gaf die meneer direct aan dat ik het fijn zou vinden dat hij zijn telefoon wegzette en geconcentreerd deelnam aan het verkeer. Bij aankomst op de plek belde ik naar het bedrijf en gaf aan dat ik deze taxi chauffeur niet meer wilde als bestuurder. Ik logeerde ook in een buurt waar ik elke ochtend rond 05:00 uur werd gewekt door een auto met keiharde muziek. Ja het kan gewoon!

Mede passagiers in auto’s en bussen zullen zich kritischer moeten opstellen en een visie moeten ontwikkelen over het rijgedrag van autobestuurders. Het kan nooit de bedoeling zijn dat je plaatsneemt in een auto die onveilig bestuurd wordt en dat je dan blijft zitten en rekent op een goed einde. Het is gewoon spelen met de dood en telkens weer duimen dat je weer veilig thuiskomt. Het jammerlijke hiervan is dat mensen die wel verantwoord deelnemen aan het verkeer de dupe worden van het onverantwoorde gedrag van de snelheidsmaniakken.

Een van de grootste problemen die gesignaleerd worden is dat mensen niet open staan voor kritiek en correctie. Vaak stellen mensen zich alwetend op en willen nauwelijks tips, adviezen of andere handelingsalternatieven van anderen aannemen. Een zekere mate van tranga jesi en eigenwijsheid, wat er niet toe leidt dat er gedragsverandering plaatsvindt in hoe iemand iets aanpakt.

Dit zie je onder andere terug in het verkeer. Ook merk je een bepaalde mate van trotsheid bij sommigen. Het rijden van een auto in Suriname is voor sommigen één van de status symbolen die mensen het gevoel geeft dat ze erbij horen. Dit gaat niet voor een ieder op, maar er zijn mensen die dit nodig hebben om hun ego te verheerlijken. In trek raken bij de dames of stoer zijn voor de jongens is dan de drijfveer om op te vallen met je auto. Een aparte rijstijl hebben of rondrijden met je jukebox waardoor iedereen je ziet aankomen is als het ware je visite kaartje.

Deze gedragingen zijn achterhaald, mocht het verkeerd aflopen dan ben je een lijk, komt in de gevangenis terecht, doordat je anderen ombrengt met jouw rijgedrag. Als je het al overleeft zal je het voor je verdere leven op je geweten moeten dragen dat je mensen om het leven hebt gebracht in het verkeer.

Is dat het waard?

Het beste zou zijn dat ouders hun kinderen dagelijks aanspreken over hun rijgedrag. Rij mee met je kind en kijk hoe hij/zij het doet in het verkeer. Tref als ouders maatregelen en praat gedragingen niet goed.

Ook de regering zal maatregelen moeten treffen. Voer een punten rijbewijs in. Wie als een dolle rondrijdt is nog niet volwassen om verantwoord deel te nemen aan het verkeer. Pak het rijbewijs af, laat degene op les gaan en als die getoond heeft het goed te kunnen, dan kan die weer deelnemen aan het verkeer. Indien er geen strengere regels zijn vastgelegd dan kan dat alsnog in wetgeving worden vastgelegd. Elk leven is belangrijk en er mag door alle partijen veel meer respect voor dit leven worden opgebracht.

Volk kom op en spreekt u massaal uit over het verkeersprobleem zodat er een adequate oplossing komt hiervoor.

Mijn condoleances aan de nabestaanden met het groot verlies van enkele kondre mangs.

Peggy Anijs / p.anijs@chello.nl

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.