PARAMARIBO – De quorumkwestie was gisteren weer eens aan de orde toen voorzitter Jenny Simons de DNA-vergadering begon zonder dat er 26 en meer leden in de zaal aanwezig waren. De NF-fractie uitte middels een schrijven aan de voorzitter haar misnoegen hierover en wees haar erop dat zij de Grondwet en het Reglement van Orde aan het vertrappen is.

De briefschrijvers vinden dat het duidelijk staat in de Grondwet dat er 26 leden “vertegenwoordigd” moeten zijn , dus lijfelijk aanwezig in de zaal terwijl Simons van het standpunt uitgaat dat als een lid getekend heeft dat lid “vertegenwoordigd” is, dus niet lijfelijk aanwezig hoeft te zijn in de zaal. Elf van de veertien Frontleden hebben de brief getekend.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.