Het is zonder meer verkeerd geweest om M. Sardjoe (dochter van de ex-voorzitter van de VHP) op te nemen als ondervoorzitter in het VHP-hoofdbestuur. De ervaring leert dat Nickerie een kiesdistrict is waar heel voorzichtig geopereerd moet worden.

Nu is er door de directeur (M. Sardjoe) van de RGD (Regionale Gezondheidsdienst) een arts in het rijstdistrict voor een week geschorst. Een uiterst zware en controversiële disciplinaire maatregel – waar nu terecht – door de bewoners in dit district geëist wordt om deze maatregel terug te draaien.

Of dit nu wel of niet zal plaatsvinden, is niet meer aan de orde. Het kwaad is al geschiedt! De inteelt binnen de VHP (Vooruitstrevende Hervormingspartij) heb ik al meerdere keren aan de kaak gesteld. Vele vitale posten in het land zijn in het bestaan van deze partij gegaan naar personen die in een goed blaadje stonden bij de voorzitter, en vaak ook afkomstig waren van de religieuze groepering waar sedert het bestaan van de VHP voor is gekozen namelijk de Arya Samaadj (AS). Uit andere religieuze groepen zoals Christenen, Islam of Sanatan Dharma werden geen bekwame en geschikte personen gevonden om leiding te geven aan deze partij.

Ook bij de overige partners van het Nieuw Front (NF) hebben veel intriges plaatsgevonden, en speelden favoritisme, nepotisme en of patronage een belangrijke rol bij de benoemingen. Vanuit een stukje loyaliteit stemden de kiezers toch voor de gekozen leiders – al was dit vaak met tegenzin – vooral omdat de procedures voor de bestuursverkiezingen niet altijd een schoonheidsprijs verdienden, en vaak ondemocratisch waren. Het bevreemdt mij dat het NF nu wederom slechts – met tegenwerking bezig – net als bij de vorige verkiezingen door achteruit te kijken.

Zo verleent het NF geen quorum bij de vergaderingen in het parlement (chantage), en wenst ook niet deel te nemen aan de conferentie “Experiences on National Dialoque die op 5 en 6 maart 2014 te Paramaribo wordt gehouden.

Evenwel wordt president Bouterse wel uitgenodigd om openingen te verrichten bij conferenties van de deelnemers aan het NF die over allerlei “Visions” (toekomstmuziek) gaan en de president zelfs beleefd, hartelijk en of vriendelijk de handen worden geschud. Deze schijnheiligheid van het NF begrijp ik echt niet, en is volgens mij ook niet in het belang van ons land!

Genoemde conferentie in ons land wordt gehouden in aanwezigheid van de OAS (Organisatie van Amerikaanse Staten). Deze organisatie heeft als doel om samenwerking tussen de verschillende staten op het gebied van democratie, mensenrechten en veiligheid te bevorderen. Voorts is de organisatie een multilateraal forum waar gemeenschappelijke problemen op het gebied van armoede, terrorisme, illegale drugs en corruptie besproken kunnen worden. Vermeldenswaard is dat de Europese Unie een waarnemersstatus heeft bij de OAS.

Een gemiste kans

Een van de partners van het NF heeft het voortdurend over de verzoenings- en verbroederingsgedachte van een van haar gewezen leiders die zo wordt geadoreerd. Overal in het land worden standbeelden neergezet ook al lijken sommige van deze beelden op “tuinkabouters”. Verzoening moet men niet alleen met de mond belijden maar ook in daden omzetten. Natuurlijk is de Amnestiewet in 2012 niet conform de bepalingen in de Grondwet aangenomen, maar om nu zo kort voor de verkiezingen een dergelijke protesthouding aan te nemen, verbaast mij op zijn zachtst gezegd heel erg.

Zoals ik al eerder refereerde, maken bepaalde onhandige manoeuvres van het NF dat zij niet de volle winst halen bij de verkiezingen. Niet alleen door kritiek te leveren, wint men verkiezingen. Niet voor niets bestaat de uitdrukking: “If you can’t beat them, joint them”. Soms moet je samenwerken voor de goede harmonie, en in het belang van het land!

Want je weet maar nooit dat wellicht ook samenwerking met de Nationaal Democratische Partij (NDP) gezocht moet worden omdat bijvoorbeeld de huidige president geen zin meer heeft in een tweede termijn. Die vooruitzichten zijn er niet, maar het is niet uitgesloten! Daarom is het altijd goed in de politiek en in een democratie de deur op een kier te houden voor alle partijen.

Bij de aanname van de PSA-wet (Personen van Surinaamse Afkomst, 2013) heeft de NF-fractie wel meegestemd terwijl de wet niet conform de Grondwet door de Staatsraad is behandeld. Overigens merken we dat de Pertjajah Luhur (PL) van Somohardjo recent heeft opgemerkt voor een dubbele nationaliteit te opteren voor de Surinamers in Nederland, en dit als verkiezingsissue te gebruiken bij de komende verkiezingen in 2015 . Is deze PSA-wet dan niet een onbesuisde wet net als de Toescheidingsovereenkomst? Het beleid van de PL is erop gericht om met elke politieke partij in Suriname een coalitie te vormen.

De arrogantie van het NF

De huidige arrogantie van het NF kan haar duur komen te staan, en wellicht dezelfde teleurstelling bezorgen als bij de vorige verkiezingen in 2010. Met elke partij die deelneemt in de combinatie zal vooraf duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de krachtsverhoudingen, zowel in de partijen afzonderlijk alsook met de partners die deelnemen in de combinatie.

Corruptie, favoritisme, patronage en of vriendjespolitiek mogen bij de verkiezingen in 2015 op geen enkele wijze zichtbaar zijn. Ook de powerplay van de diverse “bloedgroepen in de partijen” dient vermeden te worden.

En met de bevolking in de districten dient verzoenend en tactvol omgegaan te worden. Bovendien moet van tevoren bekend worden gemaakt met welke verkiezingsprogramma het NF de bevolking de komende tijd wil dienen. Wellicht is de theorie van “buigend riet” van een van de vroegere leiders van de VHP van toepassing op het huidige NF om voor de volle winst te gaan. Meer dan 40.000 nieuwe kiezers staan klaar om hun stem uit te brengen, en zij moeten ook door het NF transparant bediend te worden.

Telkens wijzen op een anticorruptiewet terwijl de combinatie daar niets aan heeft gedaan tijdens haar regeringsperioden, werkt op de lachspieren van de tegenpartij. Ook de exorbitant hoge schadeloosstellingen voor parlementariërs is niet meer van deze tijd!

Het is zeker lovenswaardig dat de huidige regering is gestart met de voorbereiding van “Herziening geldelijke voorzieningen DNA-leden”. Deze herziening onder leiding van de parlementariër Paal moet niet alleen gelden voor DNA-leden maar ook voor de riante levenslange (pensioen)vergoedingen voor ministers na het beëindigen van hun ambt. Wachtgeldregelingen kunnen niet langer dan voor twee jaar bestaan.

Aangezien gezonde- en intelligente parlementariërs over het algemeen dan zeker een baan hebben. Suriname is een arm land, en het is zeer beschamend dat politici die zo hoog van de toren blazen zelf bijna nooit het goede voorbeeld durven te geven. Wellicht wil het NF onder andere deze aandachtspunten ter harte nemen voor succes in 2015, waardoor de combinatie het niet weer van tevoren voor zichzelf bederft.

Robby Roeplall

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.