Het Afro-Surinaamse samenwerkingscollectief “Broki” had bij de leiding van de 8ste Volks – en Woningtelling het verzoek gedaan op grond van de reële situatie met betrekking tot de etniciteit in ons land, alle Surinamers van Afrikaanse afkomst eenduidig als “Afro-Surinamer ” te laten opnemen en classificeren. Daar statistische waarnemingen de realiteit behoort vast te leggen moest de censusleiding het verzoek honoreren. De integrale statistische vastlegging (Afro-Surinamer)  was door onze deskundige sectie zodanig in lijn gebracht dat noodzakelijke opsplitsingen voor analytische doeleinden gemakkelijk afgeleid zouden kunnen worden. Het ingediende verzoek van ons collectief was statistisch – technisch  subliem en volledig. Het is daarom erg jammer dat de censusleiding  zijn eigen invulling heeft gegeven aan deze noodzakelijke verandering. Deze elementaire fout van de censusleiding schept onnoemelijk veel problemen bij de respondenten, omdat men ernstig gaat twijfelen bij de beantwoording. Een basisprincipe bij een statistische waarneming is dat de vraagstelling (de kenmerken) nooit zodanig moeten worden vermeld dat de respondent gaat twijfelen bij de beantwoording.
Het bureau van ons collectief wordt plat gebeld door leden van onze doelgroep die ons steeds de vraag  stellen wat zij moeten opgeven aan de teller bij de vraag naar hun etniciteit.
Wij willen aangeven de correcte wijze hoe wij ons verzoek hebben ingericht, met de nodige statistische definities (wetenschappelijk verantwoord).
Na ons aanhangig gemaakte verzoek zullen wij u ook aangeven wat de Censusleiding gemaakt heeft van ons veranderingsvoorstel.
Het probleem van de neger is de neger zelf (modern gemodelleerd). Het probleem van de Afro-Surinamer is de Afro-Surinamer zelf.
Het voorstel van Collectief Broki was om de Surinamers van Afrikaanse afkomst eenduidig als “Afro-Surinamer” te doen registreren bij de 8e Algemene Volks – en Woningtelling 2012.
Afro-Surinamers, Surinamers van Afrikaanse afkomst, zijn alle Surinamers die op grond van afstamming en afkomst historisch, cultureel, sociaal, maatschappelijk, economisch en/of anderszins, tot deze etnische groep gerekend kunnen worden en zich conformeren tot deze bevolkingsgroep te behoren.
Surinamers van Afrikaanse afkomst kunnen in 3 (drie) subgroepen worden opgedeeld nl: 1)Afro-Surinamer / Creool; Deze zijn afstammelingen (nazaten) van de tot slaaf gemaakte en in gevangenschap naar ons land vervoerde Afrikanen, die veelal tijdens en na de slavenperiode in en rond de hoofdstad Paramaribo gevestigd waren (Groot Paramaribo). 2) Afro-Surinamer / Creool (S.P.; Plantagecreool). Deze zijn afstammelingen (nazaten) van de tot slaaf gemaakte en in gevangenschap naar ons land vervoerde Afrikanen die veelal tijdens en na de slavenperiode op één der plantages van het noordelijke, urbane kustgebied gevestigd waren. 3) Afro-Surinamer / Marron (Boslandcreool). Deze zijn de afstammelingen (nazaten) van de tot slaaf gemaakte en in gevangenschap naar ons land vervoerde Afrikanen die aanvankelijk bestemd waren voor slavenarbeid alhier, doch die bij geschapen mogelijkheden de wijk namen naar het binnenland, ons ruraal bosland, ter bevestiging van hun fundamentele vrijheid (boslandcreolen). Om te kunnen overleven in ons moeilijk begaanbare achterland hebben zij zich naar afkomst gegroepeerd in diverse stammen aan de bovenlopen van onze rivieren.
De censusleiding heeft het goede voorstel van Collectief Broki niet geaccepteerd en heeft haar eigen zienswijze gevolgd.
Indien men de gevraagde gegevens zoals die op het censusformulier voorkomen nauwkeurig doorneemt, zal men zeer zeker de onvolkomenheid van het Censusbureau kunnen afleiden. Surinamers van Afrikaanse afkomst vanuit uw historische afstammingslijn is de correcte aanduiding van uw rasgeaardheid (etniciteit): “Afro-Surinamer”
Slechts hiermede hebben wij Keti Koti juist gewaardeerd en zijn wij ver genoeg gevorderd met onze mentale bevrijding c.q. bewustwording. Lang genoeg is onjuist voor onze etnische aanduiding gehanteerd de benaming “Creolen”. Deze benaming (Creolen) is echter uit historisch besef groepsverzwakkend geweest en het proces is bereids in gang gezet om de aanduiding “Creolen” successievelijk niet meer te hanteren als primaire etnische aanduiding.
Surinamers van Afrikaanse afkomst waardig en zelfbewust aangegeven zijn wij allen “Afro-Surinamers”. Overigens stimuleren wij onze doelgroep om 100% mede te werken aan het welslagen van deze census.

Afdeling publiciteit van Broki,
Rudie J. Bottse
(voorzitter Stg. 1 Juli Keti Koti)

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.