De interregionale Caricom Reparatie Commissie heeft op 27 en 28 januari jl. haar tweede vergadering in Barbados gehouden. Vertegenwoordigers uit Barbados, Jamaica, Antigua & Barbuda, Guyana, Bahamas, Trinidad & Tobago, St. Vincent & The Grenadines, St. Lucia en Suriname waren bij deze vergadering aanwezig, onder voorzitterschap van Professor Sir Hilary Beckles. Ook Armand Zunder was aanwezig in de rol als vicevoorzitter van de Caricom Reparatie Commissie.

Voorbereidingsvergadering herstelbetalingen

De vergadering in Barbados was een voorbereidingsvergadering over herstelbetalingen. Het onderwerp herstelbetalingen gaat een belangrijk onderdeel vormen op de agenda van de 35ste Caricom Staatshoofdenvergadering. Deze vergadering van de Caricom Staatshoofden vindt op 24 en 25 februari aanstaande plaats op St. Vincent & The Grenadines. Premier Dr. Ralph Gonsalves van St. Vincent zit, als grote trekker van de Caricom-agenda voor herstelbetalingen, de Staatshoofdenvergadering voor.

De Caricom Reparatie Commissie is in Barbados tot de conclusie gekomen, dat er al veel informatie beschikbaar is over genocide onder de Inheemsen en over slavenhandel en slavernij in de koloniale tijd. Informatie over de hedendaagse nog zichtbare gevolgen van deze vorm van genocide moet in vele landen nog worden verzameld.

Onderzoek

In Barbados zijn academici van de Universiteit van de West-Indies aan het werk gezet om deze informatie te verzamelen. Volgens Zunder moeten de middelen nog beschikbaar worden gesteld, om dit zeer noodzakelijke onderzoek dat bovendien tijdgebonden is te doen. Het onderzoek, dat onder verantwoordelijkheid van de Nationale Reparatie Commissies valt bestrijkt een groot gebied.

De centrale vraag bij dit onderzoek is: Hebben nazaten van Inheemsen, waarvan de voorouders geleden hebben onder gepleegde genocide in de koloniale tijd en nazaten van personen waarvan de voorouders geleden hebben onder slavernij en slavenhandel meer nadelen ondervonden en over gehouden dan anderen? Op onder andere de volgende gebieden:

 Indicatoren op het gebied van gezondheidszorg;

 Sociaaleconomische onthouding en sociale achterstanden;

 Niveau van basisonderwijs/drop-outs;

 Woonomstandigheden/huisvesting

 Eigendom van woningen, bedrijven, grond, landbouwgrond, concessies van mineralen etc…;

 Kansen op de arbeidsmarkt, werkloosheid en blijven zij steken in laagbetaalde banen

 Deelname aan het openbaar leven;

 Migratieniveau.

Aanbevelingen

De Caricom Reparatie Commissie heeft in Barbados de aanbeveling gedaan dat het vraagstuk van Caricom-herstelbetalingen in een vergadering van de Nationale parlementen wordt behandeld. Een andere belangrijke aanbeveling is in de richting van de Nationale Reparatie Commissies gedaan.

Deze aanbeveling heeft betrekking op het informeren van belangrijke personen en instituten van het bedrijfsleven, de vakbonden en andere maatschappelijke organisaties over de agenda van de Caricom-lidstaten op het gebied van herstelbetalingen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.