Hier ben ik weer, de hoogbejaaarde 82-jarige, met enigszins bevende vingers, om een beetje opgewonden mijn mening te geven over het voornemen van enkelen om de geschiedenis van Suriname te herschrijven. Of was het slechts om het slavernijverleden en vergis ik me als hoogbejaarde?

Laten we eerst vaststellen dat de roep om de geschiedenis van Suriname te herschrijven kwam toen in een geschiedenisboek een foto was afgedrukt, die tijdens een demonstratie in Nederland was gemaakt en waarop stond” Bouterse Moordenaar”. Dat mocht niet van de machthebber D.D. Bouterse, want hij zou niemand hebben vermoord of laten vermoorden.

Dat geschiedenisboek werd gewraakt en een topper op het ministerie van Onderwijs moest het veld ruimen. ( Hij werd ontheven uit zijn functie ), ook dat is een stuk historie, dat niet vervalst mag worden. Historie schrijven of herschrijven zal enkel op objectieve grondslag moeten geschieden. Zien we zonden door anderen (zoals Hollanders) begaan, dan moeten we oppassen dat we zelf niet ongeloofwaardig worden en in zonden vervallen.

Het heden en de toekomst hebben recht op een juiste weergave van de geschiedenis. Maar wie is de eerlijkste getuige van de geschiedenis? Dat is God. Dan kunnen we niet voorbij aan een stuk waarheid, die inherent is aan God. Maar wat is het motief of de drijfveer van de personen die de geschiedenis willen herschrijven? We stellen vast dat ook de Koloniale geschiedenis van Indonesia en India met heel veel bloedvergieten dooor de Nederland respectievelijk Engeland, ook deels werden vervalst. Toch slagen die landen erin om zich daarop niet blind te staren en hun burgers daarmee stelselmatig te vergiftigen in de wetenschap van de zonde en gaan voort met de orde van de dag.

Willen we de geschiedenis van het slavernijverleden in Suriname gaan herschrijven, dan zal dat deels kunnen als veel objectief onderzoek naar gedaan is en feiten middels authentieke documentatie kan worden onderbouwd. Onlangs zagen we dat de slaven Kodjo, Mentor en Present en tot helden van Suriname door voorstanders van de herschrijving slavernijverleden werden geproclameerd. De drie slaven waren brandstichters die in 1833 een groot deel van Paramaribo in brand staken. Maar blijkt dan later dat die mannen terroristen waren tegen het bewind van de toenmalige gouverneur die vaker aanvallen hadden uitgevoerd.

Toch wil men dat deze mannen niet als terroristen wordt aangemerkt. Maar helden in welk opzicht? Het antwoord daarop heb ik, nergens gelezen of vernomen. Onlangs is de weggevluchte terroristische slaaf Boni herontdekt. Daarbij is gezegd dat Suriname veel mensen heeft met heldendaden maar nog geen held. (Nou, dat snap ik dan niet.) Ook werd gezegd dat Boni geen concessies deed, geen vredesovereenkomsten wilde sluiten maar wilde doorblijven strijden ( “terroristische oorlog voeren” vanuit diverse kampen ), die niet opgaf. Dat dus Boni een bijzondere held is geworden en de jeugd van Suriname aan hem een voorbeeld aan mag nemen ( verneem ik uit Suriname). Wat een voorbeeld, notabene opgedragen aan de jeugd. Boni zou door een aantal zwarte Redimusus die de bossen goed kenden en de wisselende posities van Boni, in opdracht van het gouvernementeel bewind zijn gedood.

De geheimen

Hebben politieke personen als Pengel, Lachmon, Derby, Bruma, Alwien Mungra, Otmar Rodgers , maar ook anderen als Guno Mahadew, Roy Tolud, enz., geen geheimen meegenomen naar hun graf ? Niemand die dat gelooft. Allen wilden groots de geschiedenis ingaan, maar hadden hun grote tekortkomingen en politieke falen. Derby overleefde de decembermoorden, indien hij werkelijk uitgekozen was om vermoord te worden.

Immers, de dag na de moorden werd hij door Bouterse uitgenodigd voor een kennelijk zeer nodige ontspannen babbel bij Bouterse thuis op Boxel, waarbij ook het drinkglas werd geheven. Welke geheimen hebben Derby en Bouterse samen in dat geval? Ook Bouterse wil als een grote held de geschiedenis ingaan.Welke zijn diens heldendaden, tot nu toe? Er zijn nog genoeg burgers in Suriname en in Nederland die kunnen helpen om de geschiedenis van de Revo te schrijven op basis van empirische ervaringen.

Laten we hopen en bidden dat de motoren die zich opwarmen om de geschiedenis van Suriname te gaan herschrijven in opdracht van president Bouterse en Afro-organisaties, geen gespleten persoonlijkheden zijn. Meneer Armand Zunder heeft enkele maanden geleden vol emoties gezegd dat alles in Suriname dat ons aan het Koloniaal verleden laat herinneren, weggehaald moet worden uit het stadsbeeld. Dus komende generaties zullen dan niet weten wat de kolonisten achterlieten. Jammer dat we met zoveel haat vervuld zijn dat we niet meer eerlijk en realistisch schijnen te kunnen denken.

Dezelfde meneer zegt zelf ook niet zozeer te verwachten dat herstelbetalingen van ettelijke miljarden zal lukken maar hij blijft in met het slaverijverleden rommelen om politiek-etnische doelen te bereiken. Helaas vindt deze man dat onze Blakamans alle recht hebben op Suriname ( omdat de afrikaanse nazaten zo lang in Suriname zijn )en andere etnische groepen niet. Helaas een verfoeilijke kronkel wat de man en zijn meelopers lopen te propageren. Evenmin behoort al het goud toe aan de afrikaanse nazaten die in het binnenland van Suriname wonen.

Suriname is niet van alleen de Blakamans, al moet ik dat zelf zeggen. Jammer dat sommigen op dat punt en niveau bezig zijn.

Suriname werd ontdekt in 1499 door de Spaase zeevaarders Alonso de Ojeda en Juan de la Cosa, kan ik mij nog op deze hoge leeftijd nog herinneren, geleerd op de lagere school. Suriname is ooit eigendom van verschillende veroveraars geweest. De Afrikaanse slaven kwamen rond 1650 in Suriname aan en in 1760 werd het eerste vredestractaat gesloten met de Saramaccaanse weggevluchte slaven, de toenmalige Marrons

De slaven tot zelfs 1863, waren beslist geen eigenaren van Suriname. Suriname werd pas veel later een Natie. Laten we de geschiedenis niet opzettelijk vervalsen, is ook een beroep op met veel haat vervulde anti-koloniale aktivisten anno 2014 zoals meneer Dagoeram. Een verdraaide weergave van veronderstellingen of bekrompen niet verifieerbare conclusies zal een grote zonde betekenen. De zonde ligt hem erin om onschuldige zielen/ toehoorders te gijzelen in de leugen van de vervalsing.

Maar wat te doen tegen de zo neerbuigende houding van onze srananmans tegen enkele bakra ondernemers in Suriname die alles beter weten en kunnen ? Die bakra-ondernemers krijgen alles heel snel gedaan en praten de belastingambtenaar zo weg. Bakras uit Holland geven gauw tjoekoe als ze p[rojecten moeten hebben. Sommige bakra ondernemers maakten een vliegensvlugge start, al na 3 maanden zich noemende “een begrip in de samenleving” middels grote import en exportzendingen van drugs. Als de bakra je in zijn rollende bewoordingen bij Lanti of bij een politicus een blaka slaat, dan ben je geleverd.

Onze mensen gaan nooit natrekken wat waar is of niet waar. Die bakras hebben vele Surinaamse ondernemers ook tegen elkaar uitgespeeld.Toch copieren we hen, vooral wij blakamans die liefst met een bakrameid omarmd naast een witte meid lopen als brabo-neger, of net als zwarte piet. Wij blakamans willen ook elk ander wijzen dat wij het beter weten dan anderen.

Waren wij Afrikanen ook van het uitverkoren ras ?

Justus Reinhart

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.