Een groep van tien mulo-leerlingen, die geslaagd zijn na hun herexamen, raakten zeer ontstemd toen zij zich op 01 oktober wilden inschrijven op het Imeao Nickerie en te horen kregen dat er geen plek meer was. Aan de groep werd gezegd dat ze mocht kiezen om zich in te schrijven op de kweekschool. Ontevreden over deze situatie besloot de groep een brief te richten aan jeugdparlementariër Regillio Dors van Nickerie. ‘In deze brief hebben zij in duidelijke bewoordingen aangegeven geen interesse te hebben in de kweekschoolopleiding. Ik ben daarna nagegaan of er daadwerkelijk geen plek meer was op het Imeao’, zegt de NJP’er aan Dagblad Suriname. Na het onderzoek bleek dat er wel plek was op Imeao Nickerie.

‘Ik heb dit probleem voorgelegd aan districtscommissaris Wederperkash Joeloemsingh. De dc heeft er onmiddellijk werk van gemaakt. Hij heeft meteen contact opgenomen met het hoofd van het VOS in Paramaribo. Na het gesprek met Paramaribo zijn de leerlingen wel geplaatst op het Imeao Nickerie. Ik heb ook met de Task Force contact gemaakt. Ik ben heel blij dat deze jongeren geholpen zijn. Mijn dank gaat dan ook richting de dc uit. Zonder zijn kordaat optreden zou deze groep verplicht moeten kiezen voor de kweekschool.’ Volgens Dors heeft de goede samenwerking die deze NJP’er heeft met de dc van Nickerie erin geresulteerd dat problemen, de jongeren van Nickerie aangaande, kordaat worden aangepakt. ‘De dc is mijn adviseur. Ik roep hierbij alle NJP’ers van Suriname op om mijn voorbeeld over te nemen en echt voor de Surinaamse jeugd te werken’, zegt Dors.

Marijan Setrodikoro

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.