Volksalliantie-parlementariër Hendrik Sakimin is niet verbaasd over de onderrealisatie van 40 procent van de regering. ‘We zijn daar allemaal schuldig aan’, zegt de parlementariër. De realisatie wordt volgens Sakimin bewust tegengehouden door personen die het beleid steeds proberen te dwarsbomen. ‘Men vergeet dat ministers maar voor vijf jaren op hun post zitten. Zijn medewerkers zitten in de uitvoering en moeten ervoor zorgen dat zaken gerealiseerd worden. Als je daartussen mensen hebt zitten die tegenwerken, dan heb je een probleem. En sommigen van hen blijven op hun post zitten tot hun pensionering.’ De regering is volgens Sakimin ‘not the only one to blame’.

‘President Desi Bouterse heeft vaker een dringende oproep gedaan aan alle groepen in het land om samen te werken om het beste te maken van dit land.’ Het  DNA-lid vindt het jammer te moeten constateren dat niet een ieder deze oproep begrepen heeft. Sakimin hoopt dat de regering in het nieuwe begrotingsjaar doorgaat om extra impulsen te geven aan de sector ‘Onderwijs’. ‘In het afgelopen begrotingsjaar zijn middelen afgeroomd van enkele ministeries ten voordele van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov). De extra miljoenen zijn onder andere geïnvesteerd in de hervormingsplannen van de sector.’ Sakimin hoopt dat in het nieuwe jaar veel meer middelen uitgetrokken zullen worden voor activiteiten die het onderwijs in een betere verhouding brengen met de behoeften van het bedrijfsleven. Hij constateert dat zelfs personen met een afgeronde universitaire opleiding werkloos thuis zitten. ‘Zij komen niet aan bak, omdat er geen vraag is op de arbeidsmarkt in hetgeen ze gestudeerd hebben. Voor die groep zijn er ook weinig mogelijkheden voor verdere specialisatie in Suriname.’ Naast onderwijs zou volgens het assembleelid ook prioriteit gegeven moeten worden aan de verdere ontwikkeling van de productiesector.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.