Direkteur en eigenaar, Chivaro Gajadien (28), toonde zich verguld met het ontvangen van de Award uit handen van professor Hubert Rampersad (dean van Business School of the Americas)

Op 20 juni j.l. werd Human Capital Management Solutions (HCMS) NV, met de TPS Award door de Business School of the Americas onderscheiden. De Total Performance Scorecard (TPS) Award is een performance excellence model gericht op integrale prestatieverbetering. Er worden in dit web-based (online) systeem een aantal ontwikkelingsfasen onderscheiden die de volwassenheid van een organisatie aangeven en die van belang zijn om te excelleren. Bij de objectieve evaluatie van de organisatie is gebruik gemaakt van de hieraan gerelateerde TPS life cycle scan. Dit betreft een meetlat die langs de organisatie is gelegd om te kijken in welke ontwikkelingsfase ze zich bevindt en wat de totaalscore van de organisatie is. De score van HCMS is in bijgaande spinneweb gevisualiseerd. Dit spinneweb is een grafische weergave van de positie van de organisatie in 8 aandachtsvelden en 5 ontwikkelfasen. HCMS heeft hierdoor op overzichtelijke wijze inzicht gekregen op welke gebieden de organisatie positief scoort en welke aandachtsgebieden speciale aandacht verdienen.

De TPS life cycle scan is wereldwijd toegepast om organisaties te beoordelen en te certificeren, met name in Nederland, USA, Brazilië, Colombia, Dubai, Saudi Arabia, Columbia en Rusland. HCMS is de eerste Surinaamse organisatie die op basis van een hoge en evenwichtige score een prestigieuze TPS Award in de wacht heeft gesleept en hierdoor als eerste Surinaamse organisatie is gecertificeerd als “TPS Certified Company”.

“Onze profit center De Oplossing heeft in de afgelopen jaren diverse bedrijven in Suriname, voorzien van goede, geschikte en gekwalificeerde arbeidskrachten. Wij zijn succesvol omdat we een transparant en visiegericht beleid hebben met aandacht voor human Capital en met gebruikmaking van moderne- en innovatieve technieken. Prestatiegerichtheid, klantgerichtheid, persoonlijke integriteit en zelfverantwoordelijkheid van arbeidskrachten staan bij ons centraal. We leveren arbeidskrachten die

beter en praktijkgerichter zijn opgeleid en coachen hen intensief zodat ze beter functioneren binnen bedrijven.Uit het winnen van de TPS award blijkt dat wij de beste performance leveren. Zo hebben wij in het afgelopen jaar een groei mogen ervaren van maar liefst 350%. We zijn nu het grootste uitzendbureau in Suriname. Ik dank onze klanten voor de waardering van en het vertrouwen in ons. In het bijzonder ben ik trots dat we dit als team hebben bereikt, door inzet, loyaliteit, integriteit en een onuitputtelijke drive om kwaliteit te leveren! Zonder gedreven medewerkers met de juiste werkattitude is het behalen van zo een award onmogelijk,” aldus Chivaro Gajadien.

Chivaro Gajadien is een jonge succesvolle ondernemer en vervult een rolmodel in ons land. Als gevolg hiervan is hij in het jongste nummer van Parbode geïnterviewd, zie http://tinyurl.com/76fw4sz. Zo is hij onlangs ook gecertificeerd als Green Belt Lean Six Sigma en Total Quality Management (TQM) consultant. Deze twee kwaliteitsmanagement methoden gaan een stap verder dan ISO 9000. Het gaat hierbij om het behalen van de hoogste kwaliteitsgraad op weg naar een “World Class” status. Veel bedrijven in het buitenland hebben het ISO proces inmiddels verlaten en zijn nu vooral gefocust op Lean Six Sigma en TQM omdat ISO geen garantie biedt voor het behalen van een hoogwaardige kwaliteit, verlaging van de kosten en verhoging van de klantgerichtheid. Alleen in ons land is de focus nog sterk gericht op ISO. Chivaro Gajadien heeft deze trend als innovatieve en visionaire ondernemer snel ingezien en is hierdoor ook de eerste Surinamer die Green Belt Lean Six Sigma en Total Quality Management gecertificeerd is door de Business School of the Americas. Hij heeft daarom onlangs het TQM-LEAN SIX SIGMA INSTITUTE opgericht waarmee hij zijn nieuwe kennis en ervaring met andere organisaties gaat delen. Dit bedrijf gaat in samenwerking met Business School of the Americas Surinaamse individuen en organisaties trainen en certificeren op het gebied van TQM, Lean Six Sigma, Human Capital en Performance Management.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.