In een traject van 12 maanden zijn leerkrachten van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) klaargestoomd om hun kwaliteit van lesgeven te verbeteren. Dit is gerealiseerd door het lesgeven beter af te stemmen op het niveau van de leerlingen. Het trainingstraject heeft aandacht voor de leerkracht, haar competenties, de instructie, haar inzet van de activerende didactiek, het werken in niveaugroepen, de leeromgeving en het begeleiden van zorgleerlingen.

Aan de hand van een portfolio werkten de deelnemers aan hun opdrachten en het implementeren van hun nieuwe kennis. Een als “goed” beoordeelde portfolio wordt beloond met een certificaat. Hiermee wordt ons motto “Kinderen eerst!” verder ingevuld via onze leerkrachten.

Vandaag ontvingen 23 van de gestarte 26 leerkrachten hun certificaat, 6 deelnemers hiervan zijn ook opgeleid om de andere deelnemers in de komende periode verder te coachen. “Wij zijn zeer trots op onze score van 88%!”, zegt Onderhoofd Emmaschool Henna Chin See Chong. Zij benadrukt dat dit resultaat is gerealiseerd door een gedegen coachingstraject waarin de leerkracht begeleid wordt hoe zij moet werken volgens het Activerende Directe Instructiemodel.

Ook deelt zij haar klas in met niveaugroepen per vak en werkt zij met een uitgebreide programmering. De wijze waarop de lesvoorbereiding en de programmering wordt gemaakt, is ook vernieuwd. De vernieuwing borgt het werken met niveaugroepen. “Leerlingen, leerkrachten, de school, de ouders, eigenlijk heeft iedereen hier baat bij!”, spreekt Chin See Chong zich enthousiast uit.

Het Voortgezet Speciaal Onderwijs beschikte nog niet over een curriculum dat afgestemd is op deze leerlingen. Er waren onvoldoende geschikte les- en leermaterialen specifiek voor deze groep leerlingen. Niet alleen binnen het VSO, maar ook binnen het Speciaal Basisonderwijs zitten leerlingen met specifieke hulpvragen. Vandaar dat binnen dit project gekozen is voor een gezamenlijke aanpak. De leerkrachten van beide schooltypes werkten samen en ondersteunden elkaar. De deelnemende scholen zijn VSO Ilse Labadie, VSO-SO Emmaschool en VSO-SO Kennedyschool.

“De motivatie en het enthousiasme zijn overduidelijk aanwezig”, zegt Yvonne Karels-Helslijnen van Saga Interproject. “De leerkrachten hebben in hun eigen tijd en ook op hun vrije zaterdag, 15 trainingsdagen gevolgd.” Anneke Draibas, Schoolleider VSO Ilse Labadie ziet een verbetering in de motivatie van alle leerlingen en leerkrachten, maar ook een verbetering van de behaalde cijfers.

“Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij gelukkig al concrete afspraken gemaakt, om verder te gaan met de implementatie”, zegt Renate Wartes, schoolleider van de Kennedyschool. “Onze leerkrachten die nog niet getraind zijn, worden begeleid door de nieuwe gecertificeerde coaches, waardoor onze school binnenkort volledig volgens deze succesvolle methode werkt. Wij verwachten hier allemaal veel van in de komende schooljaren.”

Geconcludeerd mag worden dat de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en ook de schoolleiders zeer enthousiast zijn over deze nieuwe manier van werken! Iedereen ziet ernaar uit om ook de komende periode en schooljaren verder te werken met deze methode omdat het aantoonbaar tot nog betere resultaten heeft geleid.

Dit project is een initiatief van de Stichting Soroptimist Trainingscentrum Voor Meisjes en Stichting Saga Interproject Suriname heeft de trainingen verzorgd. Maagdenhuisfonds heeft zorg gedragen voor de financiering.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.