GFC NIEUWSREDACTIE- Het is de politie van Para (Suriname) opgevallen dat burgers zich begeven naar de reactieoorden in hun werkressort om uitbundig te feesten.

Ondanks de Covid-19 maatregelen worden er dansparty’s georganiseerd met bekende muziekformaties.

De politie van Para zal, met ondersteuning van andere politie eenheden, hard optreden tegen de feestvierenden, de eigenaren of beheerders van de recreatieoorden en de leden van de muziekformaties.

Inbeslagneming van muziekinstrumenten en/of geluidsinstallaties is niet uitgesloten. Overtreders zullen fikse boetes opgelegd krijgen.

De politie zal ook optreden tegen snelheidsduivels die illegale “care race” houden op de Desire Delano Bouterse Highway en op de Afobakkaweg.

Autobestuurders die deze verwerpelijke handelingen plegen brengen niet alleen zich zelf in gevaar maar ook andere weggebruikers en passieve deelnemers die langs de weg staan te kijken naar deze wedstrijden.

De politie zal, binnen de wettelijke bevoegdheden die zij heeft, hard op te treden tegen de racers en de toeschouwers. De voertuigen zullen ter herkeuring in beslag worden genomen omdat politie ervaring leert dat de motoren van de voertuigen worden opgevoerd om hoge snelheden te kunnen halen.

Elke burger die wangedrag vertoont op de openbare weg brengt de openbare orde en veiligheid in Suriname in gevaar.

De politie vraagt ten overvloede dat iedereen zich houdt aan de covid-19 maatregelen die van kracht zijn in Suriname.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.