PARAMARIBO- Ruim 500 mensen hebben de iftaar-bijeenkomst van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) op vrijdag 17 augustus 2012 bijgewoond, welke in het partijcentrum van de VHP, de Olifant, was georganiseerd. Honderden moslim broeders en zusters van de verschillende moslimorganisaties hebben hun plicht tijdens deze iftaar- bijeenkomst kunnen vervullen.

Op de Iftaar-bijeenkomst waren niet alleen moslims uitgenodigd, doch ook mensen uit diverse geloofsovertuigingen, opdat zij een beter begrip konden krijgen van wat vasten eigenlijk inhoudt. Door ook niet moslims uit te nodigen op deze iftaar heeft de VHP een extra dimensie toegevoegd aan het proces van het vasten.

De VHP voorman zei in zijn boodschap dat we hier bij elkaar zijn, om ter gelegenheid van het verbreken van het vasten, gezamenlijk in gebed te gaan en samen de avondmaaltijd te nuttigen. Het nuttigen van die maaltijd is niet het doel, maar een middel om de boodschap en de betekenis van het vasten met elkaar te delen.

En dat wij de onderlinge broederschap, saamhorigheid, eenheid, vrede kunnen bevorderen opdat wij de natievorming in Suriname kunnen versterken. Het vasten bij de moslims heeft een bijzonder karakter en heeft verschillende doelen. Het allerbelangrijkste doel is, dat de gelovigen middels het vasten proberen dichter bij de Almachtige te zijn.

Laat dit iftaar gebeuren ons doen inzien dat wij elkaars godsdienst en cultuur leren kennen en respecteren. De godsdienst geeft ons belangrijke richtlijnen en handvatten om ons leven naar te richten. En dat de woorden begrip, tolerantie en saamhorigheid niet slechts woorden zijn, die alleen worden uitgesproken, maar dat wij ook de daad bij het woord moeten voegen.

Het vasten komt in meerdere godsdiensten voor. In het christendom wordt er ook jaarlijks gevast voorafgaand aan het Paasfeest. In het Hindoeïsme wordt er enkele malen per jaar gevast, bijvoorbeeld in verband met Navratri. De nadruk wordt gelegd op het gebed, op boetedoening, op vergiffenis, op barmhartigheid, op oprechtheid; op God-realisatie en bovenal op Vrede.

In onze multiculturele samenleving is het van eminent belang dat alle culturen de ruimte krijgen om te bloeien, zo ook de religiën. We moeten een samenleving hebben waarin communicatie en interactie tussen alle mogelijke verschillende groepen en geloven plaatsvinden op gelijkwaardige wijze, zodat iedereen kan en mag meedoen.

De VHP voorzitter zei verder dat de partij in alle religieuze en culturele activiteiten participeert in Suriname, hetzij tijdens Christelijke activiteiten, Hindoe feesten en ceremonies en gebedsdiensten, of Ied-ul-Fitr activiteiten. De VHP is dit jaar een stap verder gegaan door inhoud te geven aan haar beleidsvisie om een Iftaar-bijeenkomst te organiseren.

Ook tijdens deze iftaar benadrukte de partijvoorzitter, dat de VHP meer is dan alleen een politieke partij.

En dat doet zij door haar sociaal maatschappelijke, culturele en morele verantwoordelijkheid tot uiting te brengen bij alle sociaal maatschappelijke gebeuren in Suriname.

De partij heeft in haar beginselen opgenomen, respect en waardering van religieuze waarden als een fundament voor onze samenleving. Daarom heeft de partij altijd ruimte ingebouwd voor religieuze activiteiten binnen haar handelen. Het moge u bekend zijn dat bij alle belangrijke aangelegenheden van de VHP, zij de zegen afsmeken van de allerhoogste door religieuze voorgangers.

Namens de VHP bedankte de voorzitter alle moslim broeders en zusters voor hun offers, hun vasten, voor hun gebed, waarmee zij voor het positivisme en reinheid hebben gebeden, niet alleen voor zichzelf en hun naasten, maar ook voor de totale samenleving, zodat onze samenleving ook een sterkere en betere samenleving mag worden.

De voorzitter maakte van de gelegenheid gebruik, om niet alleen de moslims maar de totale Surinaamse gemeenschap, namens de VHP, een Ied-Mubarak toe te wensen en sprak de hoop uit, dat wij met zijn allen kunnen werken aan een voorspoedige toekomst op basis van het principe van “eenheid in verscheidenheid” en ”respect voor elkaars geloof en cultuur”.

De Vooruitstrevende Hervormings-Partij spreekt haar waardering en dank uit aan alle participanten, moslims en niet-moslims tot het welslagen van deze succesvolle iftaar-bijeenkomst. Ook spreekt de VHP haar waardering en dank uit aan de VHP leden, sympathisanten, organisatoren en sponsoren die op voortreffelijke wijze deze iftaar-bijeenkomst hebben georganiseerd.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.