PARAMARIBO – De grondhuurbelasting zou de overheid aan veel inkomsten kunnen helpen. Nu die belasting verouderd is, derft de overheid veel aan inkomsten. Minister Simon Martosatiman van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) hiermee geconfronteerd, zegt dat de overheid nieuwe wetten zal moeten slaan om die inkomsten te vergroten. Nu betaalt een eigenaar van een perceel groot 800 m2 slechts twee en een halve cent per vierkante meter.

Een landbouwer betaald afhankelijk van zijn terrein slechts een kwartje per vierkante meter. Volgens de bewindsman moet de overheid, als zij geld wil binnenhalen, gauw spijkers met koppen slaan. Grootgrondbezitters hebben zich door de jaren heen altijd hiertegen verzet. Een voormalig DNA-lid zei letterlijk : “Alleen over mijn dead body komt die aanpassing op deze wet door.”

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.