Ondanks eerdere waarschuwingen wordt de politie nog steeds geconfronteerd met gevallen waarbij personen zich telefonisch laten beetnemen door criminelen, die zich voordoen als leidinggevenden van het ministerie van R.O.G.B of de afdeling Vuurwapen van het KPS die beweren dat zij de ingediende stukken van betrokkenen snel kunnen afhandelen maar dat daaraan kosten verbonden zijn wat achteraf niet juist blijkt te zijn.
Opvallend is dat de vorm van oplichting met grondpapieren in hevigheid toeneemt bij iedere regeringswisseling. De daders houden hun slachtoffers namelijk voor dat de aftredende minister de achterstand van grondaanvragen snel wil afwikkelen voor de komst van de nieuwe minister.
De politie doet derhalve nogmaals een beroep op belanghebbenden om zich voor de afhandeling van boven vermelde zaken persoonlijk in contact te treden met de bevoegde instanties.

Dit bericht is afkomstig van Korps Politie Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.