Surinamers zijn over de gehele evennachtslijn en meridianen van de globe verspreid geraakt; van Suriname tot Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Eurazië, Australië tot in de uitersten van het Afrikaanse continent. Op de ene plaats in meerdere of in mindere mate dan de andere werelddeel. Welke wijsheid belet enige Surinaamse Regering van welke pluimage dan ook een dusdanig beleid uitgestippeld te krijgen dat er voor elke betrokken en geboren Surinamer een basisverzekering wordt afgesloten? Het lijkt mij toch een navenante en ingenieuze oplossing voor een probleem dat er in principe niet mag zijn. Het opent de deur om ook een zodanig stelsel in elkaar te flansen, dat aan eenieder die de basisverzekering betaalt, die de gelegenheid geven tot het gebruik van die diensten. De Duitsers waren de enigen in de Unie die het minimumloon als uitgangspunt van hun beleid maakte en geen windeieren voor terugkreeg. Voor Suriname geldt hetzelfde, geen enkel land doet het, doe het dan toch, want er is alleen winst te behalen. Inderdaad, dat is nergens op de aardkloot het geval; maar dan moeten bewindslieden bevestigd willen zien dat het Surinaamse zorgsysteem enige profijtelijke inkomsten als neveneffecten met zich mee zal brengen. De basiszorgverzekering moet onder andere een lokkertje zijn voor de zorgtoerisme. De te verdienen geldinkomsten kunnen zodoende wederom worden geherinvesteerd om andere zaken duurzamer te maken, zodat die voortschrijdend wordt. De Surinaamse wetgevende mentaliteit is altoos in vele achterbakse vermiljoenen bacoven winkelmentaliteit verpakt, dat de normale burgers door die mateloos inerte mentaliteit niets meer begrijpen van wat de wetgeving in eerste instantie zou willen bereiken. In plaats eerst via een materiële wet de wetgeving in te kaderen, wordt eerst een voornemen aangeboden, dat binnen de kortste keren, wordt benaderd als een vergadering van de Poolse Landdag(Poolse Parlement). Mijn voorstel is derhalve een Algemene Maatregel van Bestuur, die na invulling van alle toeters en bellen vanuit de DNA de bekrachtiging krijgt tot een formele wet. Hierdoor zal ook elke oppositie nu en in de toekomst alle mogelijkheden worden ontnomen om werkeloos aan de zijlijn te staan. Het gaat mij echter van hart dit neer te pennen, omdat ik het betreur, dat er zovele onvolwassenheid zich tentoonspreidt. A.H.Tjauw-A-Hing

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.