Governor CBvS - Gillmore Hoefdraad

Ingezonden:

Naar aanleiding van het bericht geplaatst op Starnieuws.com afkomstig van het JAPIN, waarin de conclusie wordt getrokken dat de Centrale Bank van Suriname het oneens zou zijn met de jaarrede van Z.E. President van de Republiek van Suriname, D.D. Bouterse, van 27 september 2012, deelt de Bank mee dat hiervan volstrekt geen sprake is.

De Bank distantieert zich van de wijze waarop genoemd bericht een verband legt tussen enerzijds een analyse van de midden- en lange-termijn macro-economische vooruitzichten voor Suriname en anderzijds een beschouwing van de fiscaal-financiële huishouding per oktober 2010.

Daarentegen wenst de Bank te benadrukken dat van ‘tegenspreken’ – dat het bericht in de titel aankondigt – geen sprake kan zijn bij analyses die onderling een fundamenteel ander onderwerp en tijdshorizon bestrijken. De Bank acht deze betiteling van het bericht dan ook tendentieus en misleidend.

Voorts betreurt de CBvS het ten zeerste dat een interview van haar Bankpresident afgestaan aan een buitenlandse krant uit context is gehaald. Dit interview gehouden in oktober 2011 had als raamwerk de visie over de toekomstige richting en beleid voor de Surinaamse economie en een focus op de rol van internationale financieel-economische samenwerkingen die hierbij zullen worden aangegaan.

De CBvS beklemtoont dat als monetaire autoriteit zij zich zal blijven inzetten voor waarborgen, c.q. herstellen, van macro-economische stabiliteit als voorwaarde van groei. De Bank bevestigt haar inspanningen in de periode september 2010 tot heden voor het verwijderen van macro-economische onevenwichtigheden, zoals de divergentie van de officiële wisselkoers ten opzichte van het evenwichtsniveau bepaald aan de hand van de externe concurrentiekracht van de nationale munt.

Eveneens behoort het terugdringen van het begrotingstekort ontstaan in 2009 en verergert tijdens het eerste halfjaar van 2010 door de relatieve hoge overheidsuitgaven tot de gezamenlijke verworvenheid van de financieel monetaire autoriteiten, het Ministerie van Financiën en de CBvS.

Het IMF staff rapport van 2011 heeft hierover het volgende gemeld: “Both current and capital expenditures rose significantly, reflecting elevated spending prior to the elections. In 2009 and the first half of 2010, the deficit was partly financed by a build-up of domestic payments arrears (estimated at about 1 percent of GDP at end-2010).” Zij spraken tevens bezorgd uit over de omslag voor de overheidsschuld, die hiermee was toegenomen in plaats van afgenomen.

Bovendien kan worden geconcludeerd dat tijdens de vorige regering de waarschuwing van het IMF in de wind was geslagen. Dat het Fonds toen al zorgen had geuit, vermeldt zij geheel transparant als volgt: “Past surveillance. During the 2009 Article IV consultation, Directors encouraged the authorities to avoid unsustainable increases in spending and recommended a gradual implementation of the second phase of the wage reform (FISO-2). In the event, current and capital expenditures rose significantly, particularly ahead of the May 2010 elections.”

Volledigheidshalve zijn hieronder de links naar zowel het Interview van de Bankpresident als het IMF rapport vermeld.

http://www.worldfolio.co.uk/region/south-america/suriname/gillmore-hoefdraad

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11256.pdf

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.