De Goejaba Vereniging voor Ontwikkeling en Groei (GVO) is zaterdag 31 juli getuige geweest van de inauguratie van de eerste Cashpoint-ATM  in het grootste dorp aan de Boven Surinamerivier.

‘Wij verwelkomen deze nieuwe impuls aan de ontwikkeling van het binnenland in het algemeen, en die van Goejaba in het bijzonder. Als de lokale bevolking erin slaagt op de juiste wijze voordeel te trekken uit de pinautomaat, kan zij daarmee enkele kleine stappen zetten richting financiele ontsluiting. Met die ontsluiting kunnen wij beter werken aan ons doel om Goejaba te ontwikkelen in de ruimste zin van het woord. De cooperatie tussen de bankinstellingen hebben samen met Banking Network Suriname NV (BNETS) besloten om het proces van spreiding van de nieuwe pinautomaten in Goejaba te starten’, aldus de vereniging in een uitgebracht persbericht.

De vereniging gelooft ‘dat met de onvermijdelijke transformatie van kas naar giraal, langzaam doch zeker, ook de financiele inclusie wordt bereikt, zoals door president Chandrikapersad Santokhi gezegd bij de ceremoniele ingebruikname’. ‘De president wees op het gemak voor de overheid wanneer het aankomt op de distributie van uitkeringen en financiele steun aan dorpelingen. Maar, wij denken ook aan andere transacties waardoor mensen niet meer met contanten over de weg hoeven te reizen en dorpelingen niet meer de dure en tijdrovende logistieke hobbel naar Paramaribo hoeven te ondernemen. Het is dus meer dan de mogelijkheid om te stappen naar de machine om te cashen.’

De uitbreiding van mogelijkheden zal zeker ook een positief effect hebben op de lokale ondernemerschap en financieel beheer van gewone huishoudens aangezien er minder behoefte zal zijn om grote bedragen thuis te houden, aldus de GVO.

De GVO feliciteert niet alleen de gemeenschappen van Goejaba en omliggende dorpen, maar ook het totale binnenland. ‘Wij spreken dan ook de hoop uit dat deze ontwikkeling wordt doorgetrokken naar andere dorpen en woonconcentraties in andere delen van het achterland. Behalve de financiele ontsluiting die wordt beoogd met de mogelijkheden van cashpoints in Sipaliwini, pleit de GVO voor een beleid waarmee alle achterstanden in ontwikkeling in het binnenland op termijn worden ingelopen.’

Doelen GVO

De GVO stelt zich ten doel het behartigen van de sociaal-maatschappelijke, culturele- en educatieve belangen van het Surinaams volk in het algemeen, en in het bijzonder van haar leden, met name de bewoners van het dorp Goejaba en omgeving alsmede zij die direct dan wel indirect een binding hebben met dit dorp.

De vereniging tracht haar doelen te bereiken door onder meer, het initieren en ondersteunen van duurzame projecten, deelnemen aan maatschappelijke discussies, het bevorderen en onderhouden van contacten met maatschappelijke organisaties, het mobiliseren van de doelgroep om actief te participeren in het sociaal-maatschappelijk, cultureel- en educatief leven. 

De GVO zet zich ook in om haar doelen te bereiken door middel van het organiseren van lezingen en trainingen over sociaal-maatschappelijke,culturele en educatieve vraagstukken.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.