Door Robin Rosario

PARAMARIBO – DNA-lid Sheilendra Girjasing (NF/VHP) zei gisteren in devergadering van het parlement dat hij als ondernemer 13,3 hectare grondheeft aangevraagd in Commewijne en deze van voormalige regering Venetiaanin 2010 heeft gehad. Deze onthulling van gronduitgifte aan hem werd doorTheo Vishnudath van de Megacombinatie gedaan.

Girjasing had collegaAmzad Abdoel (MC/NDP) verweten als politicus grond te hebben aangevraagden in record tijd te hebben verkregen. Hij kreeg 1,4 hectare te Leiding 8.Volgens minister Ginmardo Kromosoeto van Ruimtelijke Ordening, Grond-en Bosbeheer (RGB) voldeed Abdoel aan alle eisen.

Daarom werd hem hetterrein dat ook door anderen was aangevraagd, toegewezen. Girjasing gaf aande grond niet om speculatieve doeleinden te hebben aangevraagd, maar omlandbouw en veeteelt te bedrijven. In de rumoerige vergadering werd doorleden van de coalitie gevraagd om na te gaan welke politici bij het aftreden vanregering Venetiaan op de valreep nog gronden toegewezen hebben gekregen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.