Een Chinese delegatie, die zich met het technische gedeelte van de bouw van het Wanica ziekenhuis bezig zal houden, bracht een bezoek aan minister Rabin Parmessar van Openbare Werken(OW) en zijn staf. Tijdens dit bezoek is van gedachten gewisseld over onder andere het ontwerp en andere technische zaken aangaande de bouw van dit ziekenhuis. De delegatie, die onder leiding stond van de Chinese ambassadeur Zhao Min, bestond uit verschillende ingenieurs, een architect en een econoom. Ook functionarissen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid waren aanwezig tijdens dit bezoek, meldt de voorlichtingsdienst van OW. Parmessar gaf aan dat in de afgelopen maanden hard is gewerkt aan de voorbereiding van dit project, zodat relevante technische informatie aangeboden kon worden aan de delegatie. “Tot nu toe zijn alle technische vragen behandeld en de opgevraagde technische informatie is geleverd. Ook hebben wij al over de financiële aspecten gesproken en wat voor ziekenhuis het zal moeten worden”, zei de minister. De minister gaf de delegatie de garantie dat het team van ingenieurs vanuit Suriname over de nodige kennis en kunde beschikt om de bouw te realiseren. Gesprek Parmessar en Chinese delegatie over bouw ziekenhuis Wanica Na het gesprek met de minister ging de delegatie zich oriënteren op de locatie waar het ziekenhuis gebouwd zal worden. Ook hebben zij kennisgemaakt met de districtscommissaris van Wanica, Roline Samsoedien. Zij gaf de noodzaak van het ziekenhuis aan en liet weten dat de belangrijke vraag is wanneer het ziekenhuis afgebouwd zal zijn. “Wanica is in ontwikkeling, de bevolkingspopulatie is aan het groeien en dit ziekenhuis zal niet alleen een uitkomst zijn voor Wanica, maar ook voor de omliggende districten”, gaf Samsoedien de delegatie mee.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.