PARAMARIBO – Bij monde van Murwin Leeflang, de secretaris-generaal van de vakbondsfederatie de  Moederbond, proberen een aantal geschorste lidbonden een dialoog op gang te brengen met de rest van het bestuur van de vakcentrale. Leeflang doet nu een beroep op Moederbond voorzitter Errol Snijders om mee te werken aan een acceptabele oplossing om te geraken uit de ontstane impasse.

Enkele weken terug hebben de voorzitter en de penningmeester van de Moederbond een 21-tal lidbonden voor onbepaalde tijd geschorst, vanwege het niet betalen van de verplichte contributie. Uit verschillende gesprekken in de media valt ook op te maken dat het onderlinge vertrouwen en vakbondssolidariteit al geruime tijd zoek is binnen de werknemersorganisatie.

Leeflang doet nu een poging om de eenheid te herstellen, naar zijn zeggen, voornamelijk in het belang van de werkende klasse. Beide partijen hebben verregaande beschuldigingen naar elkaar toe geuit over vermeende gepleegde frauduleuze handelingen met verworven vakbondsmiddelen en financiën.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.