Dit is een bericht van GFC Nieuws

GFC NIEUWSREDACTIE- Het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname heeft wederom gepensioneerden en jubilarissen in de bloemetjes gezet door ze te huldigen.

OW-minister Riad Nurmohamed, beleidsadviseurs en directieleden hebben de landsdienaren bedankt voor hun jarenlange inzet.

Vanaf het aantreden van minister Nurmohamed in juli 2020 werd geconstateerd dat er niet alleen een achterstand bestond in infrastructurele zaken maar ook in personeelsaangelegenheden. In dit kader heeft de bewindsman personeelszaken als prioriteit geplaatst om zoveel als mogelijk een inhaalslag te maken.

De OW-ambtenaren die dit jaar de erkenning ontvingen, hebben 25, 30, 35 en 40 dienstjaren bereikt en wel over de jaren 2017 en 2018.

OW-medewerkers die dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, zijn ook gehuldigd. Zij ontvingen elk een oorkonde of certificaat alsook een enveloppe met inhoud.

De gepensioneerden en jubilarissen zijn de OW-minister, directie- en stafleden zeer erkentelijk voor de buitengewone waardering.

De OW-minister sprak zijn bijzonder dank uit richting het team van zijn ministerie dat enorm veel werk heeft verzet om dit markante moment tot een succes te maken. Hij gaf te kennen dat er hard wordt gewerkt aan veranderingen binnen personeelsaangelegenheden.

Tenslotte richtte hij een woord van dank tot de gepensioneerden en jubilarissen voor het feit dat zij jarenlang hun krachten hebben gegeven aan het ministerie van Openbare Werken.

Dit is een bericht van GFC Nieuws

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.