Als vervolg op de eerste genderdialoog, die op 25 maart 2011 werd gehouden en waaraan NGO’s en andere maatschappelijke instellingen hebben deelgenomen, heeft het NBG in samenwerking met Stichting Projekta, als aanloop naar de genderdialoogsessies, een masterclass introductie dialoog gehouden in Courtyard by Marriott. Het doel van deze eerste genderdialoog was om te komen tot een realistisch, uitvoerbaar en door het maatschappelijk veld gedragen nationaal genderbeleid.

Met de masterclass introductiedialoog wil het ministerie van Binnenlandse Zaken niet alleen komen tot een gezamenlijk uitgangspunt en begrippenkader, maar ook wil ze komen tot het vastleggen van afspraken voor het verder proces om te komen tot de formulering van een nationaal genderbeleidsplan. Tijdens deze masterclass is ingegaan op de basisprincipes en methoden van nationale multistakeholder dialoogprocessen, waarmee de eerste stap is gezet naar het proces van een genderdialoog. Dit proces moet leiden tot het samenstellen van een nationaal genderbeleidsplan, waarbij de inhoudelijke bijdrage van diverse stakeholders wordt meegenomen. In het genderbeleidsplan zullen de gezamenlijk door het ministerie en de stakeholders geïdentificeerde acties, die gedurende deze beleidsperiode zullen worden uitgevoerd, worden meegenomen.

De onderwerpen die behandeld werden tijdens deze masterclass zijn onder andere: wat is een dialoog, randvoorwaarden en procesontwerp van multistakeholderdialoog, en de principes van dialoogvoering, beheer van het dialoogproces en deelnemerscompetenties. Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft mw. drs. S. Saridjan- Tjokro een presentatie gehouden over het administratief proces van de overheid bij het indienen van projectvoorstellen. De uitkomst van deze masterclass was dat draagvlak is gecreëerd voor de geidentificeerde prioriteitsthema’s met toevoeging van onder andere het thema gezondheidszorg en gender-based violence in plaats van huiselijk geweld. Verder zullen er minidialogen gehouden worden, waarbij de relevante stakeholders van een themagebied betrokken zijn.

Dagblad Suriname - Dagblad Suriname - Suriname's Populairste Krant

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.