De Oost-Westverbinding in de districten Nickerie, Coronie en Saramacca wordt dagelijks intensief gebruikt voor zowel personenverkeer alsook goederentransport. Het is de VHP Nickerie opgevallen dat sedert het aantreden van deze regering de bermen langs de weg niet structureel worden onderhouden. Het slecht tot geen onderhoud verhindert een optimaal gebruik van deze zeer belangrijke ontsluitingsweg en kan indien het zo doorgaat een enorme stagnatie en gevaar voor de ontwikkeling van deze eerdergenoemde gebieden betekenen.

Momenteel is de vegetatie op bepaalde delen langs de weg zeker twee meters hoog, waardoor voor bestuurders het uitzicht op de weg aanzienlijk wordt verkleind. Ook het wegdek wordt smaller, doordat het onkruid deze aan weerskanten gedeeltelijk bedekt. Deze zaken vormen een enorm gevaar voor de weggebruikers van dit deel van de Oost-Westverbinding. Het gevaar wordt erger indien je in de avonduren gebruik moet maken van deze voorname ontsluitingsweg.

Vanwege het ontbreken van duurzaam onderhoud in de afgelopen periode ontstaat het vermoeden dat er geen structureel onderhoudsplan aanwezig is om het onderhoud van de bermen aan te pakken. Wil de regering de ontwikkeling in o.a. Nickerie daadwerkelijk stimuleren dan is het een noodzaak dat deze weg goed en veilig begaanbaar blijft. De VHP Nickerie roept derhalve de regering op om erop toe te zien dat de departementen en of personen die de verantwoordelijkheid dragen het onderhoud structureel aanpakken en doen plaatsvinden. Calamiteiten kunnen zodoende worden voorkomen en de ontwikkeling versneld ter hand worden genomen. Immers dat is het streven van ons allen, meldt de partij aan de redactie van GFC Nieuws.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.