Minister Rabin Parmessar van Openbare Werken(OW) wist het parlement ervan te verzekeren dat er geen fabriek komt in de woonwijk De Boerbuiten. Er komt daar een magazijn te staan. De plaatselijke gemeenschap hoeft niet te vrezen dat hun woon-en leefgenot verstoord zal worden.

Er wordt een kolossaal gebouw opgezet in de woonwijk. Diverse parlementariërs hebben hierover hun misnoegen geuit. Het stoort ze enorm dat nadat de buurt in opstand kwam, zij kort daarna zijn aangeschreven door OW om bepaalde bouwsels te verwijderen.

Ruth Wijdenbosch van het Nieuw Front(NF) zegt dat de bewoners opgeschrikt zijn met een schrijven van OW dat zij hun bouwsels moeten afbreken. Bepaalde bewoners hebben tegen een schutting gebouwd. Zij weet dat die aanmaning komt, nadat de bewoners hebben geklaagd en hun misnoegen kenbaar hebben gemaakt over het kolossaal bouwsel dat wordt opgezet in hun omgeving. Zijn wilde van de minister weten wat precies daar wordt gebouwd.

Minister Parmessar geeft toe dat een aantal zaken door de jaren heen scheef zijn gegaan. “Het is een gewoonte geworden dat er links en rechts gebouwd wordt. Als wij bestaande regels erop los zouden laten, zouden we heel veel beroering krijgen binnen de samenleving”, zegt de minister. OW zal op een geordende manier en in goed overleg de zaken verder ordenen. “Het kost ons heel veel moeite en heel veel geld om waar mensen op bijvoorbeeld onderhoudsstroken hebben gebouwd , te herstellen”.

Het ministerie heeft stappen voorwaarts gemaakt, weet hij. In de woonwijk De Boerbuiten komt er geen fabriek, maar een opslagruimte, garandeerde de minister. In dat kader is ook een bouwplanwijziging ingediend bij OW.

“Er zijn verwachtingen gecreëerd, het bedrijfsleven heeft geïnvesteerd”, hield hij het parlement voor. “We zullen tot compromissen moeten komen en er zal een gedegen buurtonderzoek komen”, besluit hij.(Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.