door Robin Rosario

PARAMARIBO – Gustaaf Gallant, voorzitter van de bond van de penitentiaire ambtenaren (PA’s), ontkent desgevraagd met klem dat hij maandelijks 400 liter brandstof tankte toen hij de beschikking had over een dienstauto. Een van de oorzaken dat het voertuig van hem is afgenomen, is het verwijt van minister Edward Belfort van Justitie en Politie dat Gallant maandelijks 400 liter brandstof tankte.

Gallant zegt het jammer te vinden dat de minister, als ex-onderdirecteur van het ministerie, het conflict dat hij met de bond had, heeft meegenomen in zijn ministerschap, en nu rancuneus te werk gaat. Het botert al jaren niet tussen de verschillende ministers van Justitie en Politie en de bond die erop hamert een eigen diensthoofd te willen en herstructurering van het gevangeniswezen, zodat er professioneler gewerkt kan worden. Wat corruptiehandelingen van de PA’s betreft is de voorzitter van mening dat er geen feitelijke bewijzen hem hebben bereikt. Alles is van horen zeggen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.