Jan Gajentaan

Politiek analist en voormalig ABOP Nederland secretaris Jan Gajentaan is het eens met de AC Jongerenbeweging, die gisteren bij monde van Estacio Nasa, Vante O. en Joël Martinus een beroep deed op de leiders van de binnenland partijen om de eenheid terug te brengen. De AC Jongeren zijn teleurgesteld in president Bouterse, omdat hij in tegenstelling tot eerdere beloftes het land volgens hen als een alleenheerser wil regeren.

Gajentaan: “De jongeren hebben op dit punt zeker gelijk en vanuit Nederland heb ik ook steeds opgeroepen om de eenheid te herstellen. Ook de nieuwe ABOP Nederland voorzitter Michel Rozenhout heeft onlangs nog opgeroepen om de rangen te sluiten als binnenland partijen. Helaas is dat niet gebeurd. Gisteren zijn drie AC ministers zonder duidelijke opgaaf van redenen de laan uitgestuurd. De resterende drie AC ministers schijnen hun lot ook niet zeker te zijn”.

Volgens Gajentaan is het moeilijk om ministers objectief te beoordelen in het systeem Bouterse. “Vanaf het begin heb ik erop gewezen dat er een nieuw machtssysteem is gecreëerd, waarbij de kabinetten van president en vp de macht hebben overgenomen van de ministeries. Te samen met de minister van Financiën bepalen zij de allocatie van de middelen”.

“Als een minister nauwelijks over middelen beschikt, terwijl de president met groot gevolg constant geldverslindende reizen onderneemt, dan hoeft het niemand te verbazen dat die betreffende minister weinig kan realiseren. Het feit dat de amnestiewet er nu bij wordt gesleept om de BEP uit de coalitie te weren, is wel het meest concrete bewijs dat we in een situatie van dictatuur zijn beland”, meent Gajentaan.

Gajentaan hoopt dat de leiders van ABOP, BEP, Seeka en de groep Diko nog voor 5 mei (datum van de gezamenlijke manifestatie van de coalitie) een overleg zullen voeren over de ontstane situatie.

“Het is niet goed voor de ontwikkeling van het binnenland als de binnenland partijen zich laten opdelen in drie delen: de BEP die in de oppositie komt, de ABOP die in de regering mag blijven zolang ze de president blindelings gehoorzamen, en de groep Diko alsmede Seeka, die daar ergens tussenin komen te hangen.”

“De onderlinge verdeeldheid is groot, maar die is de afgelopen twee jaar ook aangewakkerd door bepaalde personen. Mijn hoop is dat de leiders van het binnenland nu over hun schaduw heen zullen stappen en proberen om een gezamenlijk standpunt te formuleren op de politieke situatie”, aldus Gajentaan.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.