Het VHP-Assembleelid tevens fractieleider Asiskumar Gajadien heeft  14, 15 en 16 juli de zesde plenaire bijeenkomst van de International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP) in Montenegro bijgewoond. Deze bijeenkomst werd gehost door het Parlement van Montenegro. 

Suriname participeert sedert 2018 in het IPTP en is nu formeel toegetreden tot deze organisatie. Tijdens deze bijeenkomst is weer een verklaring uitgegeven voor bevordering van vrede in de wereld. De president van de Inter-Parlementaire Unie (IPU), Duarte Pacheco, heeft tijdens de bijeenkomst de aanwezigen toegesproken met betrekking tot de rol van klimaatverandering voor vrede in de wereld. De recente moord op de president van Haïti werd in een slotverklaring sterk veroordeeld.

De president van Global Council for Tolerance and Peace (GCTP), Ahmed bin Mohamed al Jarawan presenteerde, dat zijn organisatie aan alle lidorganisaties een monument voor bevordering van vrede ter beschikking zal stellen om in hun respectieve land te plaatsen. Ook in Suriname komt dit monument. 

Gajadien zal één van de zes commissies waaruit de IPTP bestaat, te weten Sustainable Development trekken voor het komend jaar. Hierbij zullen enkele projecten in de verschillende landen worden uitgevoerd ter versterking van duurzaam behoud van vrede in de wereld. Voorts is op Gajadien een beroep gedaan om het sub-regionale parlement in het Caribisch gebied gestalte te geven.

Slotverklaring

Op de vergadering werd een slotverklaring goedgekeurd, waarin de rol en bevoegdheden van het IPTP werden benadrukt, evenals het belang van de waarden van tolerantie en vrede met volledige eerbiediging van het VN Handvest. In de slotverklaring werd ook veroordeling uitgesproken over alle gewelddaden en schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht door sommige partijen. Expliciet werden daarbij genoemd de moord op de Haïtiaanse president, het misbruik van politieke macht in Somalië en het gewapend conflict in de Republiek Centraal Afrika. Bovendien bevestigde de verklaring ook de steun aan het Libische Huis van Afgevaardigden voor een vreedzame  overgang en het bereiken van veiligheid en welvaart voor het hele Libische volk. Het benadrukte ook de noodzaak om mondiale allianties uit te breiden en te versterken om aan de behoeften van samenlevingen te voldoen. 

De slotverklaring bekrachtigde verder de overeenkomst tussen de leden om een diepere, bredere en effectievere samenwerking tot stand te brengen om menselijke waarden voor tolerantie en vrede te bevorderen en zodoende de kwaliteit van leven voor alle mensen over de hele wereld te verbeteren. 

Aan het eind van de vergadering werd het voorzitterschap van de IPTP overgedragen aan aan het Colombiaanse parlementslid Margarita Arango voor de nieuwe jaarperiode en volgens de alfabetische volgorde van de lidlanden.

(Het assembleelid Asiskumar Gajadien op de foto met (r) GCTP voorzitter Mohammad Al-Jarwan en (l) Aleksa Bečic, parlementsvoorzitter van Montenegro na de ondertekening van het document die de officiele toetreding van Suriname tot de IPTP bevestigd.)

SS

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.