In het onlangs gepubliceerde artikel afkomstig van NIMOS met betrekking tot training over milieueffecten, is het mij niet duidelijk wat het doel is van deze organisatie. Naar mij weten was dit een Stichting en is vervolgens als organisatie opgenomen in de organisatie van het ministerie van ATM.

Uit het artikel blijkt dat de NIMOS trainingen verzorgd aan academici t.b.v. het opvijzelen van deskundigheid in het kader van milieueffectenstudie. Het lijkt er dus op dat er geen kaders zijn binnen deze organisatie die kennis en ervaring hebben aangaande milieuproblematiek.

Het is onbegrijpelijk dat een dergelijke belangrijke organisatie nu pas kenbaar maakt dat er een tekort is aan deskundigheid. De vraag is dan ook op welke wijze NIMOS functioneert. Blijkbaar is er onduidelijkheid over begrippen en normeisen aangaande milieumanagement.

Als dit het geval is lijkt het mij raadzaam om samen met NATIN een opleidingsprogramma op te zetten aangaande de implementatie van milieumanagement binnen organisaties. Aangezien de deskundigheid bij het bedrijf is en dat NIMOS enkel dit moet toetsen op internationale vigerende normeisen en wetgeving.

In betreffende artikel wordt ook het e.e.a. door elkaar gehaald als het gaat om de begrippen milieu en economische effecten. Blijkbaar wordt hiermee bedoelt: economisch, ecologisch en sociale aspecten. Omdat de milieu impact geheel anders wordt vastgesteld. Er dienen namelijk in eerste aanleg per bedrijfsactiviteit het milieuaspect en milieueffect te worden vastgesteld. En daarna de significante milieueffect en hieraan een prioriteit aan toe te kennen. Een bedrijfsactiviteit hoeft geen economische activiteit te zijn, dit kan zowel organisatorisch, technisch als procedureel c.q. wettelijk van aard te zijn.

Dit soort cursussen zijn absoluut geen academische opleidingen, maar MBO opleidingen. De gebruikte kreten lijken interessant maar stellen niets voor. Het is droevig dat academici zich hiervoor lenen, terwijl er bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoek dienen te worden uitgevoerd naar duurzame ontwikkeling.

Robbie Mohansingh

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.