GFC NIEUWSREDACTIE- De Covid-pandemie heeft Suriname binnenkort al 1 jaar in zijn greep.

De effecten van deze pandemie treft onze samenleving zeer ernstig, voornamelijk het bedrijfsleven, maar in het bijzonder de agrarische bedrijven en agro-zelfstandigen zijn hier de dupe van, laat de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) is een overkoepelende organisatie, bestaande uit lidorganisaties uit de agrarische sector, weten.

Agrarische bedrijven, landbouwers, veetelers, vissers en verwerkers zijn actief met levende planten en dieren.

De planten moeten onderhouden, geoogst en verwerkt worden. De dieren moeten verzorgd, gevoed en geslacht worden. De visvangst wordt aangevoerd en dient in kort tijdsbestek verwerkt te worden.

Bij al deze processen is transport en logistiek essentieel. Deze activiteiten geschieden elke dag, 24 uur, dag en nacht.

De lockdown-maatregelen van de overheid moeten gericht zijn op het tegengaan van de verspreiding van COVID-19, maar dusdanig dat de productie normaal voortgang kan vinden om onze bevolking te kunnen voeden, de gewassen en dieren te kunnen onderhouden en de export normaal voortgang te laten hebben, zodat de broodnodige inkomsten en valuta wordt verdiend.

Vanaf 16 februari zijn de oude dispensatiebrieven komen te vervallen en is de agrarische ondernemer toegewezen op het online dispensatie systeem voor het verkrijgen van dispensatiebrieven.

Het onlinesysteem valt onder het ministerie van Justitie en Politie, deugd van geen kanten en mist elke ratio van het agrarisch ondernemerschap.

Hoe zal de agrarische ondernemer uit stad, district en het binnenland zich online moeten registreren? Heeft de overheid hierover nagedacht? Blijkbaar niet, het systeem voldoet absoluut niet, vindt FSA.

Als voorbeeld kan worden genoemd dat het ID-nummer moet worden ingevoerd. In de agrarische sector werken ongeveer 40-50% buitenlanders, voornamelijk Haitianen, Venezolanen, Filipijnen en Cubanen, waarbij hun ID-nummer afwijkend is van het vereiste format.

Dit betekent dat deze harde werkers die onmisbaar zijn voor de agrarische sector worden uitgesloten. Wie zal dan het werk doen? Dit werkt zeer contraproductief.

Verder dient geregistreerd te worden, de kortste route van het woonadres en werklocatie voor het verkrijgen van dispensatie.

Dit werkt totaal niet voor mensen werkzaam in de agrarische sector. Veldbezoeken, opkopen, distribueren en verwerken van agrarische producten is niet gebonden aan vaste routes en tijden.

Bijvoorbeeld: de binnenkomst van vis kan niet worden geprogrammeerd. Als de vis eenmaal binnen is, dient het te worden verwerkt en gaat men door met werkzaamheden tot het proces af is. Voor de export naar Nederland en de Verenigde Staten beginnen de werkzaamheden al in de vroege ochtend.

De FSA wenst de overheid erop te wijzen dat de agrarische sector een grote verdiener is voor Suriname, zijzorgt voor inkomensvorming, valuta inkomsten en voedselzekerheid. Zaken waar de overheid serieus en weloverwogen, mee dient om toe gaan.

De FSA eist onherroepelijk dat de overheid haar dispensatiebeleid naar de agrarische sector drastisch wijzigt en de beoordeling voor het verkrijgen van dispensatie overlaat aan het ministerie van LVV, als vakministerie.

De agrarische ondernemers zijn verantwoordelijke mensen die de Covid-protocollen in acht nemen. Zij willen zelf ook niet besmet raken. De agrarische ondernemer gaat om met voedsel.

“Als men geen besef had van veiligheidsvoorschriften zou onze samenleving massaal onveilige voedsel consumeren. Gelukkig is dit niet het geval, dankzij de agrarische ondernemers. Leg daarom de agrarische ondernemers geen onnodige beperkingen op, welke een uitvloeisel schijnt te zijn van onkunde van het ministerie van Justitie en Politie.”

“Juspol, de FSA verzoekt u dus vriendelijk u te focussen op uw kerntaken, en het dispensatiebeleid wat betreft de agrariërs over te laten aan het ministerie van LVV.”

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.