Op zondag 6 juli zijn de voltallige sub-afdelingsbesturen en leidinggevenden van NDP Saramacca in het partijcentrum in een spoed bespreking bij elkaar geweest. Hoofdonderwerp betrof de terugtreding van het assembleelid Frits Moesafierhoessein van NDP district Saramacca uit de fractie van NDP (Mega combinatie) met dien verstande dat Moesafierhoessein per dezelfde datum een zelfstandige datum een eenmansfractie vormt. Moesafierhoessein heeft vooralsnog op 30 juni mondeling deze mededeling gedaan aan de fractieleider van de Mega combinatie, Ricardo Panka, delen Clifton Koorndijk en Badrisein Sital in een verklaring mee. Aan onze redactie zegt Sital dat dit een belangrijke ontwikkeling is die aandacht behoeft. Alle aanwezige kaderleden, deel uitmakende van de structuren van de NDP- afdeling Saramacca hebben volgens hem unaniem hun instemming en goedkeuring bevestigd tijdens eerder aangehaalde bijeenkomst. Hierbij werd de kanttekening gemaakt dat Moesafierhoessein nu eindelijk de ruimte heeft als zelfstandige assembleelid en eigen fractie om maximaal de belangen van het district, waar nodig met de grootste spoed, te helpen behartigen. (Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.