Het komt niet zo vaak voor dat Suriname het wereldnieuws haalt, maar als Suriname het wereldnieuws haalt, dan is dit meestal in negatieve zin. Zo ook op vrijdag 17 februari 2023. Iets wat een vreedzame protestdemonstratie zou moeten zijn, mondde uit in plunderingen en grove verstoringen van de openbare orde en minachting van het openbaar gezag. Men had rovers, plunderaars en onopgevoede straatschoften op de been gebracht. Het was een Zwarte Vrijdag voor Suriname, waarbij het imago van Suriname nationaal en internationaal een flinke deuk heeft opgelopen; een zwarte dag in de jonge historie van de Republiek Suriname.

In de video een impressie van hoe er geplunderd is in winkels van hardwerkende ondernemers:

Feitelijke onwaarheden
Opeenvolgende leugens zijn er verspreid door onverantwoordelijke figuren in de media. Eén van de leugens is dat men het assembleegebouw bestormde nadat de politie had geschoten met traangas. De waarheid is dat het juist andersom is. Men bestormde het gebouw, waarna de politie optrad en later klaagde men dat de politie had opgetreden met traangas of met enig geweld. De vele circulerende videobeelden zijn het bewijs daarvan. Relschoppers, plunderaars en verstoorders van de openbare orde behoren ferm te worden aangepakt, want anarchie kan niet getolereerd worden.

Geen enkele samenleving is beter geworden van anarchie. Men hoeft het niet ver te zoeken, kijk naar de gevolgen van anarchie in Haïti. Wie het risico wil nemen om te gaan rellen, roven en plunderen, moet ook het risico aanvaarden dat zij niet altijd het geluk aan hun zijde zullen hebben en dat het voor hun ook een keertje verkeerd kan aflopen.

“Het is de schuld van de vrouw dat zij verkracht is, want zij had kort aan”.

Onnozele figuren hebben begrip voor de plunderingen en vernielingen
Alsof de plunderingen en vernielingen niet genoeg waren, zag ik verschillende figuren uitspraken doen dat zij begrip hadden voor hetgeen is gebeurd. Hoe kun je in hemelsnaam begrip hebben voor anarchie, plunderingen, vernielingen, verstoring van de openbare orde, etc. Figuren die hun verantwoordelijkheid niet kennen, deden holle uitspraken als “Ik keur de plunderingen niet goed, maar er is een oorzaak”.

Om een voorbeeld te geven van de kromme redenering die precies in deze lijn past: Nou, die figuren die zich bedienen van de kromme redeneringen zullen in staat zijn om bij een verkrachting de vrouw de schuld te geven met de stelling dat de vrouw het zelf gezocht heeft, want zij had heel kort aan. Zij zullen in staat zijn om te stellen dat zij de verkrachting niet goedkeuren, maar er is een oorzaak.

Maisha Neus keurt vernielingen van het huis van democratie goed
De voorzitter van de politieke partij Strei! vertoonde voor de zoveelste keer haar ware aard door te stellen dat zij vernieling van het huis voor de democratie (het parlementsgebouw) terecht vindt. Zij keurt dus het volgende goed:
– Anarchie/wetteloosheid
– Grove verstoring van de openbare orde
– Vernieling van het gebouw waarin zij droomt te kunnen komen als gekozen lid
– Aanslag op de rechtsorde van Suriname, aanslag op de rechtsstaat.

Maisha Neus vindt de vernieling van het parlementsgebouw terecht:

Ten overvloede wijs ik erop dat iemand die anarchie in Suriname goedkeurt, nimmer een democraat kan zijn en niet tot een waarachtige Surinamer gerekend kan worden. Zulke ongeleide projectielen willen het volk van Suriname vertegenwoordigen.

Kortheidshalve wil ik iedereen die deelneemt aan een protestmanifestatie, wijzen op de volgende wetsbepalingen zoals vervat in het Wetboek van Strafrecht.

Geweld tegen Regering en De Nationale Assemblee
Artikel 132a
Degene die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de Regering, de Raad van Ministers of De Nationale Assemblee uiteenjaagt, tot het nemen of niet nemen van enig besluit dwingt, een lid uit die vergadering verwijdert of opzettelijk een lid verhindert die vergadering bij te wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste vijftig jaren.

Aanprijzen tot verstoring openbare orde Artikel 169
Degene die zich opzettelijk uit in woord en geschrift of afbeelding of gegevens uit geautomatiseerde werken, waarin, zij het ook zijdelings, voorwaardelijk of in bedekte termen, verstoring van de openbare orde of omverwerping dan wel aanranding van het in Suriname gevestigd gezag wordt aangeprezen of daarvoor stemming wordt gemaakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van vijfde categorie.

Tot slot
Investeerders die hun plannen aan hun bank voorleggen, krijgen van elke bank de eis om een Country Risk Assessment aan te leveren, opgesteld door een gerenommeerd bureau. Het behoeft geen uitleg hoe slecht Suriname beoordeeld zal worden in zo een rapport. Aan de andere kant zullen dezelfde oproerkraaiers aan leedvermaak grenzende spot drijven dat geen enkele investeerders van plan zijn om te komen investeren in Suriname.

Ondernemers die jarenlang hard gewerkt hebben aan hun onderneming, waren binnen tientallen minuten alles kwijt. Getroffen ondernemers hebben hun zaak moeten sluiten en daardoor hun personeel moeten ontslaan. De onnozels van de samenleving die begrip hebben voor de plunderingen, moeten ook mans genoeg zijn om het personeel dat thans zonder inkomen zit, te vertellen dat zij begrip hebben voor de plunderingen. Al die mensen die begrip hebben voor de vernielingen, plunderingen, etc. wil ik vragen de spiegel voor zich te houden en het antwoord te geven op de volgende vraag: “Zou je ook begrip hebben voor de plunderingen indien jouw huis, have en goed totaal vernield en geplunderd zouden zijn?”

Sunil Sookhlall
sunil.sookhlall@hotmail.com
Facebook

Dit bericht is afkomstig van Suriname Herald. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.