De finale van het First Move scholenschaaktoernooi, gisteren, georganiseerd door Rotary Club Paramaribo Central was een groot succes. Met participatie van alle 6 First Move scholen en na afloop van 2 simultane toernooien voor de leerlingen en de leerkrachten werden de prijzen uitgereikt.

Rotary Club Paramaribo Central dankt via een persbericht op de eerste plaats het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling voor de ondersteuning om het succesvolle project op de basisscholen te mogen introduceren. Daarnaast worden de First Move scholen geprezen voor hun doorzetting en durf om het schaakproject in het curriculum toe te voegen. Een speciale aanprijzing is op zijn plaats voor de First Move leerkrachten.

Het pre finale en finale toernooi is mogelijk gemaakt door de sponsors Krasnapolsky, Mitra, Qualogy, CCC group en Devnan Agencies.

Gisteren in de middag waren ruim een uur voor het afgesproken tijd van 16 uur een heleboel enthousiaste leerlingen met hun ouders en leerkrachten voor hotel Krasnapolsky. Het waren allemaal leerlingen van de 2e en 3e klas, dus de meesten tussen 7 en 8 jaar oud.

De kinderen vertegenwoordigden hun first move school. Alle 6 participerende scholen waren goed vertegenwoordigd. Het gaat om:  O.S. Hannaslust, O.S. Ma Retraite, O.S. Geyersvlijt II, O.S. Latour, O.S. Drambrandersgracht en de Vrije School. Sommige leerkrachten hebben overigens persoonlijk moeite gedaan om de kinderen thuis op te halen.

De inschrijving en registratie voor participatie aan het toernooi werd gestart tegen kwart over drie en tegen tien minuten voor vier waren alle leerlingen en leerkrachten geregistreerd in de computer en voorzien van een naamplaat. In totaal waren er 55 leerlingen en 9 leerkrachten die respectievelijk zouden participeren in het leerlingen toernooi en het leerkrachten toernooi.

Van te voren is afgesproken dat elk school maximaal 10 leerlingen mocht afvaardigen om zich te laten vertegenwoordigen. Op de scholen O.S. Ma Retraite, O.S. Hannaslust en de Vrije school zijn er met hulp van de Rotary Club vorige week toernooien georganiseerd om de top 10 te bepalen. De resterende drie scholen kozen ervoor om zelf te bepalen welke leerlingen hun school zouden mogen vertegenwoordigen.

De wedstrijdtafel werd bemand met twee personen en in de zaal waren er vijf assistent arbiters die bij geschillen snel konden ingrijpen. Rekening moet worden gehouden met het feit dat het first move programma in het schooljaar 2011-2012 voor het eerst werd geïntroduceerd.

In het begin kwam het moeizaam op gang omdat de leerkrachten zelf nog de barrières moesten overwinnen om de kinderen te leren schaken. De leerkrachten zelf kunnen niet eens schaken en nu moesten ze samen met de kinderen volgens het lespakket leren schaken.

Het les pakket “first move” is samengesteld door de American Foundation for Chess en is reeds met succes toegepast in diverse scholen in de V.S. (www.af4c.org)

Met ondersteuning van de Rotary Club Kirkland Downtown van Detroit U.S.A. heeft de Rotary Club Paramaribo Central het lespakket en alle toebehoren in het Surinaams Onderwijs geïntroduceerd. Dit natuurlijk met medewerking en ondersteuning van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling.

Met heel veel ondersteuning persoonlijk, met nodige vertalingen, met crash schaakcursussen is het schaken gedeeltelijk geleerd aan de leerkrachten en konden op deze manier de eerste barrières worden overwonnen. Het lesgeven kwam pas tegen februari 2012 goed op gang.

Dat betekent dat de kinderen die nu aan het toernooi deel hebben genomen nauwelijks een half jaar hebben leren schaken uitgezonderd met de enkelingen die al op een schaakclub zijn aangesloten. Voor de 6 maanden van schaakles op school mag toch al worden gesproken dat er veel schaaktalenten zijn. Zo werd op verschillende borden op diverse manieren mat gegeven tot zelfs stikmat.

Het First Move project is primair bedoeld om het schaken als een middel te gebruiken om de kinderen slimmer te maken. Het directe bijeffect zal natuurlijk zijn dat er schaaktalenten naar boven zullen drijven.

Een paar minuten over 4 werden de huishoudelijke mededelingen gedaan en werden de wedstrijdregels uitgelegd. Voor veel van de kinderen en de leerkrachten was dit hun eerste kennismaking met een schaaktoernooi.

Alle borden waren genummerd en de pairing werd d.m.v. een beamer geprojecteerd waardoor iedereen gelijk kon zien waar hij/zij plaats moest nemen. Bij een dispuut moest een vinger worden opgestoken om zo een arbiter te vragen om het probleem op te lossen. Het regelen van de stukken, niet praten, niet voorzeggen, rust in de zaal waren allemaal discipline richtlijnen welke keurig werden uitgevoerd door de kinderen. Bovenal het schudden van de handen voor en na de wedstrijd ongeacht of je gewonnen of verloren had werden allemaal uitgevoerd.

Tegen kwart over vier kon de eerste ronde van start gaan en in een vlot tempo werd het toernooi zonder een pauze afgewerkt. Exact om 20 uur was de uitslag bekend van het laatste bord.

Bij de leerkrachten toernooi werden er 6 ronden Zwitsers gespeeld terwijl de 55 leerlingen 7 ronden Zwitsers moesten spelen.

Bij de leerkrachten waren de 9 spelers aan elkaar gewaagd. Niemand had een absolute maximale score. Na 6 ronden was de eindstand als volgt:

1-   O. Fleur : 5 punten – O.S. Drambrandersgracht

2- K. Manbodh : 5 punten – O.S. Drambrandersgracht 3- S. Sandjon : 4 punten – Vrije School

Bij de leerlingen toernooi was het een en al strijd omdat er trofeeën te winnen waren voor de top 10 en aan de top 10 zouden punten worden toegekend die bepalend zijn welke school de beste first move school zal zijn.

Na de 7 ronden was de top 10  bekend :bihariesingh
1-   Gyan Bihariesingh : 7 pnt – Vrije school
2-   Jemesh Kanhai: 6 pnt – Vrije school
3-   Jonathan Kenti : 5,5 pnt  – O.S. Drambrandersgracht
4-   Fardeen Niamat : 5,5 pnt – Vrije Schoolkanhai
5-   Virgil Kartodirkomo : 5,5 pnt – O.S. Ma Retraite
6-   Colin Brahim : 5 pnt – Vrije School
7-   Rafael Touwslager : 5 pnt – O.S. Drambrandersgrachtkenti
8-   Vince Koopman : 5 pnt – Vrije School
9-   Yash Dwarkasing : 4,5 pnt – Vrije School
10- Khushi Ramkoemar : 4,5 pnt – O.S. Ma Retraite

Vermeldenswaard is dat tot de 16e positie de leerlingen allemaal 4,5 punt hebben, maar door toepassing van de tie-break regels welke van tevoren waren bepaald de eindrangschikking heeft plaatsgevonden.

Aan de hand van deze rangschikking zijn er punten toegekend aan de scholen.

De top 3 van de scholen:

1-   De Vrije School : 45 punten

2-   O.S. Drambrandersgracht : 14 punten

3-   O.S. Ma Retraite : 7 punten

De Vrije School mocht met de schoolprijs, een desktop pc gesponsord door Qualogy, “naar school”.

Bij de prijsceremonie kwam de president van Rotary Club Paramaribo Central, Rakesh Adhin, aan het woord. Hij gaf de korte geschiedenis weer van First Move in Suriname. Verder gaf hij de doelstellingen aan van de Rotary waarbij onder andere het ondersteunen van maatschappelijke projecten voor het verbeteren van het algemeen welzijn.

First move project past geheel in de bestaande projecten van de Rotary omdat het goed aansluit op het Student Excellence Award (SEA) Programma van de Rotary Club Paramaribo Central. Bij het SEA worden de best geslaagden van alle VOS scholen gehuldigd en wordt uit hun midden de allerbeste gekozen afhankelijk van hun school prestaties en maatschappelijk functionering.

Zo sprak president Rakesh Adhin de verwachting uit dat over 10 jaar deze zelfde first move leerlingen ook in het SEA programma zullen komen maar dat het alleen nog betere studenten zullen zijn dat wat we nu al hebben omdat zij het voordeel hebben dat ze schaken gebruikt hebben als leermiddel.

Hierna kwam het schoolhoofd van O.S. Drambrandersgracht, Mevr Lindveld, aan het woord. Zij gaf aan dat ze het een eer vond dat er werd geschaakt op haar school en ze sprak de hoop uit dat het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling ook andere scholen zal bij betrekken omdat vele scholen de wens hebben gegeven ook dit project op hun school te willen hebben.

Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling vaardigde dhr Toenawi af die namens de minister aangaf dat zij het First Move ondersteunen en dat zij er bewust van zijn dat het schaken gebruikt kan worden om de kinderen slimmer te maken. Rotary Club Paramaribo Central mag blijven rekenen op de ondersteuning van het Ministerie.

Hierna vond de prijsuitreiking plaats aan de diverse winnaars. Vermeldenswaard is de ondersteuning van de ouders die hun kinderen stimuleren om te blijven schaken en ook fysiek aanwezig bleven gedurende het gehele toernooi om hun kind mentaal te ondersteunen. Tegen half negen kon de avond met succes worden afgesloten.

Het First Move Project zal voor het komend schooljaar 2012-2013 worden gecontinueerd op deze 6 basis scholen waarbij het year one programma zal worden herhaald. Dit is nodig omdat het geheel goed moet worden geevalueerd en nodige gebreken en zwakheden moeten worden gecorrigeerd. Pas na correctie van deze factoren in de organisatie en op de scholen zelf kan het worden aangeboden aan andere scholen in het schooljaar 2013-2014.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.