First Lady Ingrid Bouterse-Waldring heeft op woensdag 16 juli 2014 wederom voorzien in de behoefte van scholen. Zij heeft de GLO -school in Tepu voorzien van schoolmeubilair. Deze school heeft een verzoek gedaan aan de First Lady. Met deze geste zijn ruimschoots 150 leerlingen te Tepu bereikt, die nu geriefelijk onderwijs zullen genieten, laat het Bureau van de First Lady weten. De Kennedy school mocht ook schoolmeubilair in ontvangst nemen. “Deze school had ook een verzoek gedaan en aangezien de First Lady ook de kinderen met een beperking een warm hart toedraagt, heeft zij ervoor zorg gedragen dat ook de kinderen van de Kennedyschool zijn voorzien”. De basisschool te Palumeu heeft ook schoolmeubilair en speelgoederen ontvangen. De heer Burke, die zelf ook in het gebied woont, heeft de spullen in ontvangst genomen ten behoeve van deze school. De gedoneerde goederen zijn afkomstig van personen en instanties die de presidentsvrouwe ondersteunen in het werk dat zij doet.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.