door Robin Rosario

PARAMARIBO – DNA-lid Frederik Finisie (MC/NDP-Brokopondo), zegt in gesprek met GFC Nieuws dat hij namens zijn volk, moet strijden tegen de corruptie die plaatsvindt in het district. Finisie reageert op het bericht van GFC Nieuws gisteren waarin corrupte handelingen die gepleegd worden in Brokopondo, worden aangehaald.

Finisie geeft twee voorbeelden van corruptie van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) aan waar volgens hem, het hoofd van de dienst de hand in heeft. De industrieel Sandelie Main, een man uit het district, had een concessie van waaruit hij waist, een samenstelling van wit zand en korrelige steen, leverde aan het Chinese bedrijf Dailan dat bezig is met het asfalteren van de wegen in het district. Finisie beschikt over documenten waarin staat dat het hoofd van GMD een brief heeft geschreven aan het bedrijf om geen zaken meer te doen met Main omdat de concessie is ingetrokken.

Tot verbazing van de bewoners van Brokopondo is de hernieuwde aanvraag van Main op dat areaal niet gehonoreerd door de dienstleiding maar de concessie is nu gegeven aan een dochter van het diensthoofd. Main vroeg al in 2008 vernieuwing van het concessierecht aan. GFC Nieuws beschikt over de namen van de personen die volgens Finisie betrokken zijn bij deze corrupte praktijken. Ook blijkt volgens Finisie dat DC Vernon Pryor van Brokopondo niet weet welke handelingen een van zijn secretarissen pleegt samen met het hoofd van GMD.

Als tweede voorbeeld geeft Finisie aan dat een stuk terrein dat aangevraagd was voor het Centraal Bureau Burgzaken (CBB) te Brokopondo plotseling is komen toe te behoren aan het Staats Ziekenfonds. Finisie benadrukt dat zijn districtsgenoten in de zes ressorten dit niet meer pikken.

Vandaag willen ze met een kleine delegatie voorzitter Jenny Simons hierover spreken. Noch het diensthoofd van de GMD, noch de secretaris te Brokopondo waren gisteren bereikbaar voor een reactie.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.