Vicepresident Robert Ameerali zegt dat de financiering van digitale tv voor het binnenland nog niet helemaal rond is. Gisteren is een deel van het binnenland voorzien van digitale tv. Aanvankelijk moest dit langer dan een maand terug plaatsvinden, echter ondervond het project enige stagnatie vanwege gebrek aan financiële middelen. In het volgend traject en om deze zaak te completeren, zal de minister van Financiën middelen moeten vrijmaken. Volgens planning moet dit project binnen 4 maanden worden afgerond. Ameerali deed een beroep op president Desi Bouterse om ervoor te zorgen dat de middelen op tijd worden vrijgemaakt, zodat het project kan worden afgerond. De vicepresident deelde mee dat het vorig jaar besloten is om de 100% winst(SRD 28 miljoen) van Telesur te laten voor het bedrijf, zodat geïnvesteerd kon worden in de telecommunicatie sector, maar voornamelijk in de ontsluiting van het binnenland. De minister van Financiën was het daar niet echt mee eens en werd het uiteindelijk 55% van de winst. Dit heeft de uitvoering van het project gestagneerd. Het lag in de bedoeling dit jaar wederom alle winst te laten voor Telesur voor de aanschaf van equipement, maar de minister van Financiën ging wederom niet akkoord. De vp zegt dat vanwege de precaire financiële situatie in het land er prioriteiten moeten worden gesteld.( Edunet)

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.