Sinds de invoering van de TSA-regeling door de Regering bij schrijven van de Minister van Financiën d.d. 21-06 2012 zijn er Bas Ahmadali, directeur van het decentralisatie programma, ernstige gevolgen ontstaan voor de uitvoering van het DLGP. Deze regeling houdt in: “to implement a efficient bank accounting system, i.e. Treasury Single Account (TSA)”.

Alle projectmiddelen van ministeries werden naar een centrale rekening overgeheveld en tekeningsbevoegdheden van directeuren van Ministeries en projectbureau werden ingetrokken (top punt van financiële centralisatie). Sindsdien worden betaalstukken via het ministerie doorgeleid naar het Ministerie van Financiën.

Vervolgens vinden stukken hun weg naar de CBvS om eindelijk de betalingen via de commerciële banken te laten plaatsvinden. De veroorzaakte vertragingen maken dat leveranciers en aannemers hun betalingen erg laat ontvangen.

Sindsdien worden de operationele kosten van het DLGP -kantoor niet meer betaald. In plaats van het kantoor en het project te sluiten heeft het DLGP-projectbureau een beroep gedaan op het College van Districtscommissarissen, dat besloot de maandelijkse operationele kosten uit de districtsfondsen te betalen.

“Oplossingen zijn er, wetsvoorstellen liggen er, besluiten blijven uit, toestanden worden erger, conclusies worden getrokken, dat het niet zo verder kan, besluiten worden genomen systemen te verbeteren en nieuwe maatregelen te treffen”, aldus Ahmadali. Aanbevolen wordt om te kijken naar wat er ligt, na de nodige aanpassingen, eindelijk uit te voeren.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.