Op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA), met name het Bureau Genderaangelegenheden (BGA), en ondersteund door het UN Women Countryteam in Suriname, is in het kader van Wereldmeisjesdag een filmpje geproduceerd. Het filmpje genaamd “Wereldmeisjesdag, investeer in mij” is op Wereldmeisjesdag gepresenteerd aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

Met dit filmpje wil Biza aandacht vragen en bekendheid geven aan Wereldmeisjesdag, dat elk jaar op 11 oktober wordt herdacht. Het thema van dit jaar luidt: “With Her a Skilled Girlforce”. Met dit thema wordt het belang van het arbeidspotentieel van meisjes in de ontwikkeling van de samenleving benadrukt.

De bewindsman vindt dat vaker aandacht moet worden gegeven aan meisjes omdat zij als fundament van het gezin een belangrijk deel zijn van de samenleving. Het produceren van het filmpje moet helpen om de bewustwording aan te wakkeren bij de samenleving. “Wij moeten de meisjes met de nodige kennis en vaardigheden klaarstomen, zodat zij in eerste instantie zelf economisch-onafhankelijk kunnen zijn. Daarnaast kunnen ze zich met die kennis en vaardigheden inzetten om het land te helpen ontwikkelen”, stelt de Biza-minister.

Samenwerken is daarbij essentieel. “Zoals in ons ontwikkelingsplan is vervat, moeten we public-private partnerships aangaan. Het is niet alleen een zaak van de overheid, want bij gender wordt eenieder betrokken. Ik wil van deze plaats het UN WOMEN Country team mijn hartgrondige dank uitbrengen voor de ondersteuning die is geboden in het tot stand doen komen van dit filmpje”, aldus minister Noersalim.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.