PARAMARIBO – Volgens kinderpsycholoog en directeur Bureau Kinderontwikkeling (BKO), Lilian Ferrier, moeten ouders leren om kinderen positief op te voeden. Een pak slaag als een correctiemiddel is uit den boze en moet in de ban. Zij geeft procentueel aan hoeveel van onze kinderen lijfstraffen ondergaan.

Dit varieert tussen 75 – 92 procent afhankelijk van het woongebied en de etnische afkomst van het kind. Ferrier ziet dit als een serieus probleem en zegt dat ouders zich niet realiseren dat een pak slaag echt niet helpt. Het heeft geen effect maar wordt als iets normaals gezien bij de meeste ouders.

Ongewenst gedrag van een kind moet op een positieve manier opgevangen worden. Een pak slaag heeft een negatief geestelijk effect. In het gezin is lijfstraffen niet bij wet verboden ook in het onderwijs niet, maar het ministerie heeft duidelijke instructies gegeven aan de leerkrachten hoe om te gaan met ongewenst gedrag van een leerling. Zij zegt tenslotte dat er een bewustwordingscampagne op touw gezet moet worden om de doelgroepen duidelijk te maken dat lijfstraffen niet helpen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.