Het is weer Moederdag. Elk jaar weer is de tweede zondag van de maand mei de dag waarop moeder extra in de bloemetjes wordt gezet. Bloemen, cadeautjes en lekker eten, horen er allemaal bij maar het meest belangrijke dat we het gehele jaar door aan onze moeder moeten geven is liefde, respect en aandacht.

Wij moeten zeer dankbaar zijn voor al hetgeen een moeder doet en heeft gedaan voor haar kinderen. Niet altijd is het een gemakkelijke taak om moeder te zijn. Vooral de jonge moeders die nu ook buitenhuis werken en dan nog ‘s middags studeren en nog een gezin hebben weten dat het een zware, maar tegelijkertijd zeer dankbare taak is.

Heden ten dage zijn de moeders met veel problemen geconfronteerd. De economische terugval in ons land maakt het zeer moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Een zuinigere budgettering voor de maanduitgaven lukt ook niet meer gezien de enorme stijging van de prijzen van eerste levensbehoeften. Het zijn juist deze moeders die een bijzondere waardering genieten.

Wat doet de regering hiertegen om moeders en kinderen een beter bestaan te bieden? Wat doet de regering aan het opvoedingsprobleem van jongeren? Hoe draagt de regering bij aan een beter inkomen voor werkende moeders? Eenouder gezinnen komen veel voor in ons land. Welk beleid heeft de regering ten aanzien van deze gezinnen? Zeer belangrijk in deze is de plicht van elke vader om zijn verantwoordelijkheden jegens zijn kinderen na te komen. De moeder heeft ook de steun van de vader nodig bij het opvoeden van de kinderen.

Aan de beleidsmakers wordt gevraagd goede arbeidsvoorwaarden te scheppen voor werkende moeders , in het bijzonder voor jonge moeders met een baby.

Ik feliciteer alle moeders van harte en wens ze heel veel kracht en zegen toe.

Rewtie Sietaram LL.b
Voorzitter Gendercommissie /Hoofdbestuurslid VHP

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.