supermarktMinister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) van Suriname heeft een werkgroep geïnstalleerd met als opdracht om de prijscontrole en prijsbewakingsproject “model Saramacca” te verfijnen en af te stellen op het landelijk gebruik van dit model.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.