Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (kortweg EZ) zal per 1 februari geen  ontheffingen meer verlenen voor de import van personenauto’s ouder dan 8 jaar, dus van het bouwjaar 2014 en ouder, volgens het Besluit Negatieve Lijst (S.B. 2003 no.74, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2006 no. 100). 

Het ministerie doet een dringend beroep op alle auto-importeurs om hiermee rekening te houden, aldus EZ woensdag 25 januari.

De afdeling Invoer, Uitvoer en Deviezen Controle (IUD) van het ministerie is mede belast met de afgifte van vergunningen voor de uitvoer van waarden ingevolge de deviezenregeling na goedkeuring van de deviezencommissie. 

De afdeling hield ter verduidelijking van wet- en regelgeving met betrekking tot de invoer van auto’s, op 16 december 2022 een informatiesessie voor importeurs van auto’s. Tijdens de informatiesessie werd de nadruk gelegd op het strikt naleven van wet- en regelgeving.

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.