De goudexporten uit de kleinschalige goudsector is jaarlijks goed voor tussen de US$ 800 en US$ 900 miljoen. De 35 procent export retentieregeling geldt ook voor de kleinschalige goudexporten. Exporteurs zijn verplicht om 35 procent van hun exportopbrengsten via de algemene banken op de valutamarkt te brengen. Met deze maatregel probeert de regering enige rust te brengen op de valutamarkt. 

Bij aantreden van de huidige regering bedroegen de af te dragen royalties aan de staat 2,25 procent, wat heel laag is. Een verhoging van de royalties naar 7,5 procent, zoals opgenomen in het IMF-programma, is nimmer geëffectueerd. Eén van belangrijkste redenen hiervan is dat hierdoor het reëel gevaar bestond dat er goudsmokkel naar de buurlanden zou plaatsvinden. Hierdoor zou de staat behoorlijk aan inkomsten derven.

Tijdens de regeringspersconferentie vorige week zei minister David Abiamofo van Natuurlijke hulpbronnen, dat in plaats van de verhoging van de royalties naar 7,5 procent voor de kleinschalige goudsector, besloten is deze te brengen naar 4,5 procent. Volgens de minister is recentelijk besloten de royalties met nog 1 procent extra te verhogen. Het zou hier gaan om een tijdelijke verhoging die voor 4 maanden zou gaan gelden. De extra 1 procent royalties is bedoeld als compensatie voor het feit dat de kleinschalige goudsector gebruikt maakt van de gesubsidieerde brandstofprijs voor diesel.

Diesel bij goudwinning

Het is algemeen bekend dat bij de kleinschalige goudwinning behoorlijk veel diesel wordt verbruikt. President Santokhi heeft vorige week als onderdeel van een samenhangend pakket aan interventie maatregelen van de regering om de wisselkoers te stabiliseren aangekondigd, dat het kopen van brandstof in vaten ten behoeve van de kleinschalige goudwinning binnenkort slechts bij drie daartoe aangewezen pompstations zal mogen plaatsvinden. Per ministeriële beschikking zal deze maatregel worden vastgelegd.

De prijs van brandstof zal geleidelijk aan naar het marktconform niveau worden gebracht, omdat de overheid niet langer meer zal kunnen subsidiëren. Maandelijks subsidieert de overheid ruim SRD 450 miljoen om de prijs van brandstof laag te houden. Om de smokkel van brandstof tegen te gaan komen er ook verscherpte controlemaatregelen.

Het effectiever innen van belasting uit de kleinschalige goudsector is een van de belangrijke prioriteitsmaatregelen van de overheid om meer inkomsten binnen te halen. Het realiseren van verhoogde inkomsten voor de overheid moet bezien worden in het kader van het op orde krijgen van de staatsbegroting. 

In de afgelopen maanden, sedert mei en juni, is er sprake geweest van extra verhoogde overheidsuitgaven, terwijl de ontvangsten uit belastingenmiddelen ver achter zijn gebleven. De Belastingdienst zal de komende tijden bij het innen van belastingen met een lijst van top-100 bedrijven werken.

SS

Dit bericht is afkomstig van Dagblad Suriname. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.