Door Jan Gajentaan Het is erg jammer dat de heer Tjauw-A-Hing in zijn artikel vandaag “Repliek op Gajentaan op Geen Despotisme” niet ingaat op mijn inhoudelijke argumenten en de discussie weer afsluit met de gebruikelijke antikoloniale riedel: alle Hollanders zijn slavendrijvers, dus…  Haal me de koekoek, zo kun je iedere debat denken te winnen met verwijzing naar gebeurtenissen uit een ver verleden. In mijn artikel maakte ik inhoudelijk het punt dat je het gehalte van een democratie in Zuid-Amerika (maar ook elders) beter kunt afmeten aan de mate waarin de trias politica wordt nageleefd en de persvrijheid, dan aan het al dan niet bundelen van partijen, zoals in het artikel van Tjauw-A-Hing werd gedaan. Het bundelen van partijen is een democratisch recht, zoals de heer Bert Eersteling ooit uiteen heeft gezet op deze site. Op het cruciale punt in mijn redenering  wordt door de heer Tjauw-A-Hing helemaal niet ingegaan, vermoedelijk omdat hij zelf geen argumenten heeft. Ik krijg het idee dat de heer Tjauw-A-Hing een bepaalde partij naar de mond wil praten en daarom stemming probeert te maken tegen de nieuwe combinatie rondom het Nieuw Front, waarin veel partijen gebundeld zijn. Misschien heeft hij zelf een belang erbij om partij te kiezen; ik heb het niet. Ik stelde dan ook in mijn artikel dat het bewaken van de democratische rechtsstaat een kritische houding vergt t.o.v. álle partijen. Overigens wat betreft de Nederlandse democratie, de EU en de hele situatie destijds rondom Fortuyn, als de heer Tjauw-A-Hing de moeite had genomen om onbevooroordeeld mijn stukken te lezen in de afgelopen drie jaar, had hij kunnen zien dat ik zeer kritisch sta tegenover die ontwikkelingen. Zie bijv. mijn artikel van april jl. over Pim Fortuyn, getiteld: “De verweesde samenleving” http://www.gfcnieuws.com/?p=216287 Als de heer Tjauw-A-Hing mij verwijt dat ik bezig ben de onfeilbaarheid van Nederland te propageren of dat ik het falen van de Nederlandse democratie door de bureaucratisering van de macht  onder de mat probeer te schuiven, slaat hij wederom aantoonbaar de plank totaal mis, zoals wel vaker het geval is bij mensen die een ver verleden zijn blijven hangen.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.