door Robin Rosario

NICKERIE – Marie Bunwaree, directeur van de Nationale Anti Drugsraad, zegt in verband met de Internationale Dag van Antidrugsgebruik gisteren dat drugsverslaafden geholpen kunnen worden als de symptomen in een vroeg stadium worden ontdekt. GFC Nieuws verneemt van haar correspondent in Nickerie dat Bunwaree een beroep doet op de ouders om steeds op de hoogte te zijn met wie hun kinderen omgaan en waar zij naar toe gaan als zij het huis verlaten.

Zij ziet ook graag meer voorlichting op de scholen over misbruik van alcohol en drugs. De directeur hoopt dat het drugs masterplan 2012-2015 en het preventieplan van de regering vruchten zullen afwerpen. Zij vindt echter dat de eerste verantwoordelijkheid bij de ouders en verzorgers van kinderen ligt.

Verschillende organisaties in Nickerie verzorgden gisteren ook lezingen over het misbruiken van alcohol en het gebruik van drugs. Inleiders waren Carlo Palmtak, directeur Hazard, Kries Matai, huisarts en Lloyd Morsen van de stichting Klankbord. Alle drie benadrukten de problemen waartoe misbruik van alcohol en het gebruik van drugs kunnen leiden.

Dit bericht is afkomstig van GFC Nieuws. Bekijk het oorspronkelijke bericht hier.